Noodnummers

Stel: je friteuse vat vuur, je moeder valt van de trap of je ziet iemand inbreken in het huis van je buurman. Je belt een noodnummer omdat je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Een operator aan de andere kant van de lijn stelt je een aantal vragen, vertelt je wat je moet doen en verwittigt de nodige hulpdiensten om je te helpen.

Maar wat gebeurt er als je belt naar een noodnummer zonder dat je dringende hulp nodig hebt? Hoe vaak gebeurt dit? Wat zijn de gevolgen?

Noodnummers in België

In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp:

 • 112 voor ambulance en brandweer
 • 101 voor politie

112 is bovendien het Europees noodnummer. Als je in Europa op reis bent, dan kan je 112 bellen voor zowel de brandweer, een medisch team als de politie.

Wat zeg je als je een noodnummer belt?

Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden. Dit wil de operator van je horen:

 • de juiste locatie
 • wat er gebeurd is
 • of er gewonden zijn
 • wie je bent

Wat is het verschil tussen een dringende en een niet-dringende oproep? Enkele voorbeelden.

Je mag naar 112 of 101 bellen als je dringend de brandweer, een medisch team of de politie nodig hebt. Als het niet dringend is, bel je beter de lokale brandweer, je huisarts (buiten de uren de wachtdienst van huisartsen) of de lokale politie. Er zijn ook nog andere noodnummers voor specifieke problemen, zoals de zelfmoordlijn of het antigifcentrum.

Wanneer mag je wel bellen?

 • Als een gebouw, bos of auto in brand staat.
 • In geval van een ernstig ongeval met gewonden of doden.
 • Wanneer je slachtoffer of getuige bent van een gevecht.
 • Als je iemand ziet inbreken in een huis. 

Wanneer mag je niet bellen?

 • Om te kijken of 101 of 112 wel echt werkt.
 • Om een grap uit te halen.
 • Als je algemene informatie nodig hebt, zoals iemands telefoonnummer of adres.

Nog enkele tips:

 • Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het begin van de wachtrij te staan.
 • Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator dat alles in orde is. Zo is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval.

Wat gebeurt er als je geen dringende hulp nodig hebt en je toch een noodnummer belt?

Mensen bellen om de meest uiteenlopende redenen naar een noodcentrale: omdat ze echt dringend hulp nodig hebben, maar ook om een taxi te bestellen of per ongeluk omdat het toetsenbord van iemands GSM niet geblokkeerd is. In België is meer dan één op vier oproepen naar een noodcentrale eigenlijk geen noodoproep.

Als je de hulpdiensten zonder geldige reden opbelt, kunnen de operatoren in de noodcentrales de oproepen van mensen die echt in nood zijn niet aannemen. Deze mensen moeten dus langer wachten op een antwoord en dus ook op de hulpdiensten. Daarom stellen personen die opzettelijk naar noodcentrales bellen voor de grap zich bloot aan gerechtelijke vervolging, wat kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling.

De federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid en de geïntegreerde politie lanceren dit jaar een informatiecampagne over het juiste gebruik van noodnummers. Een groot aantal gemeenten, brandweerkorpsen, politiezones en ziekenhuizen werken hieraan mee.

Wil jij tijdig geholpen worden als het nodig is? Bel dan alleen naar 112 of 101 als je echt dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Met andere woorden “Noodoproepen: geen gezever”.

SOS- Nummers

112 = Europees noodoproepnummer (ook voor mobiele bellers)

101 = Politiehulp (lokale en federale politie)

102 = Kinder- en jongerentelefoon

106 = Teleonthaal (Voor hulpverlening bij levensmoeilijkheden)

116000 = Child Focus

Belangrijke nummers

105 = Ziekenwagendienst van het Rode Kruis

0800 65 0 65 = Gasreuk

078 35 35 00  = Storingen en defecten elektriciteit en gas

070 245 245 = Antigifcentrum

09 332 34 90 = Brandwondencentrum Gent

03 217 75 95 = Brandwondencentrum Antwerpen

02 649 95 55 = De Zelfmoordlijn

0800 15 802 = Kankerfoon (Stichting tegen Kanker)

078 150 151 = Vlaamse kankertelefoon

057 20 75 75 = Het Vlaamse Kruis

078 15 15 15 = Veilig Vrijenlijn (info over aids, soa en anticonceptie)

078 15 10 20 = De Druglijn (drank, drugs, pillen en gokken)

050 34 57 57 = Vertrouwenscentra Kindermishandeling

0900 105 00 = Wachtdienst apothekers

057 44 83 83 = Wachtdienst huisdokter

Het opbellen van de noodnummers in het vet is gratis !

Brandweer

Vier Koningenstraat 28a
8957 Mesen
T 112
F 057 486 563
mesen.brandweer@skynet.be

Politie

Markt 22
Mesen
T 057 44 76 88
F 057 48 65 63
Frank.Gillebert@police.belgium.eu