"Geen stroom!"


gepubliceerd op 13/12/16

Eandis stelt een nieuwe mobiele toepassing voor (‘Geen stroom!’) die klanten helpt om zelf de elektriciteit weer in te schakelen als thuis de stroom uitvalt.

Nieuwe tool biedt oplossing en voorkomt kosten bij stroomuitval

www.eandis.be/geenstroom

Eandis stelt een nieuwe mobiele toepassing voor (‘Geen stroom!’) die klanten helpt om zelf de elektriciteit weer in te schakelen als thuis de stroom uitvalt. Ook vermijdt Eandis de kosten voor telefonische oproepen en nutteloze interventies.

Het overkomt ons allemaal wel eens: plots valt thuis de stroom uit. Met de nieuwe ‘Geen stroom!’-toepassing kan de klant zichzelf snel voorthelpen. Het volstaat om – via de smartphone, tablet of computer – enkele vragen te beantwoorden die automatisch naar een oplossing leiden.

· In een aantal stappen helpen we de klant om – indien mogelijk – de stroom zelf weer in te  schakelen.

· Als dat niet mogelijk is, vertelt de tool of het probleem aan de eigen installatie ligt, of aan het  distributienet van Eandis. Eandis kan klanten namelijk alleen helpen bij een storing op haar  distributienet, tot aan de meter. ‘Geen stroom!’ verwijst hen naar de elektricien als het  probleem te wijten is aan de eigen installatie in huis. In het andere geval kan je de klanten- dienst van Eandis contacteren voor een interventie op het net.

Doel: gemak vergroten, kosten vermijden

Dankzij ‘Geen stroom!’ hoeven klanten als eerste stap niet langer de klantendienst van Eandis op te bellen bij stroomproblemen. De tool is erg visueel en neemt de gebruiker bij de hand, zonder dat die technische kennis van de elektrische installatie nodig heeft. Als dat kan, komt de klant snel zelf tot een oplossing, zonder interventie van een operator en de kosten van een telefoongesprek.

Wie de klantendienst van Eandis opbelt wegens problemen met de elektriciteit, doorloopt vandaag al – samen met een operator – de verschillende stappen die ook ‘Geen stroom!’ aanbiedt. Maar de ervaring leert dat dat soms een moeilijke oefening is. Vaak vragen klanten onnodig om de interventie van een Eandis-technieker, terwijl het probleem bij de binneninstallatie ligt. Onze medewerkers komen op vraag van klanten jaarlijks ongeveer 3 000 keer nutteloos ter plaatse. Onze technici kunnen de klant in dat geval enkel doorverwijzen naar een elektricien. Eandis moet dan, conform de regels van de VREG (de Vlaamse energieregulator), een verplaatsingsvergoeding aanrekenen. Dankzij een doorverwijzing naar de elektricien zal ‘Geen stroom!’ dus ook het aantal nutteloze verplaatsingen en de bijbehorende kosten voor onze klanten terugdringen.

terug naar alle nieuws