Economische Kaart


gepubliceerd op 13/12/16

De economische kaart is een middel om alle ondernemers te lokaliseren en te bereiken.

Enerzijds kan de burger via de economische kaart lokale handelaars en ondernemers terugvinden.

Anderzijds kan het gemeentebestuur gerichte communicatiecampagnes voeren.

Een correcte en actuele databank is de basis van het ganse project.

Daarom roepen we de ondernemers op om hun gegevens te controleren, te corrigeren en aan te vullen met contactgegevens, website en openingsuren.

Alle ondernemers ontvingen hierover een schrijven met meer info.

Indien u geen brief ontving, kunt u contact opnemen met het stadsbestuur op het telefoon nr. 057 22 17 10.”

www.economischekaart.be/mesen

terug naar alle nieuws