Vlaanderen Feest !!!


gepubliceerd op 22/03/17

VLAANDEREN FEEST! HEEFT WAT IN PETTO VOOR UW BUURT

Een feestcheque tot 170 euro voor 1100 straat- of wijkinitiatieven

Vlaanderen Feest! is de 11-daagse voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. En die krijgt ook dit jaar weer een editie. Dat betekent goed nieuws voor enthousiastelingen met een plan om de mensen in hun straat of wijk eens samen te brengen bij een hapje-met-een-tapje en de nodige gezellige ambiance erbovenop.

De campagne maakt de aanloop naar het Feest van de Vlaamse Gemeenschap vanaf 30 juni tot en met de Vlaamse feestdag van 11 juli zelf, tot een ideaal moment om dat plan in daden om te zetten.

De 11-daagse ter gelegenheid van 11 juli heeft voor dergelijke buurtinitiatieven in die periode namelijk een feestcheque tot 170 euro in de aanbieding. Met dank aan de Vlaamse overheid die de campagne financieel mogelijk maakt.

Via die feestcheque kunnen gangmakers van buurtinitiatieven voor Vlaanderen Feest! andere organisatiekosten dan de aankoop van voedsel of drank recupereren. Een welkom steuntje in de rug dus om uitgaven zoals bijvoorbeeld voor een zaal of tent, tafels en stoelen, een optreden of een andere animatie-act, te verlichten.

Alles wat u concreet moet weten en doen om met een initiatief organisatiepartner voor Vlaanderen Feest! te worden en zo in aanmerking te komen voor de feestcheque, staat te lezen op www.vlaanderenfeest.eu. Daar is  ook een formulier beschikbaar om online uw kandidatuur te stellen. Annvragen kunnen wel maar gehonoreerd worden zolang de voorraad feestcheques strekt. Wie eerst komt eerst oogst, is de boodschap!

terug naar alle nieuws