Welkom op de website van Mesen


Actueel

plan-MER Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

De periode van terinzagelegging zal lopen van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018. De kennisgeving is tijdens deze periode ook raadpleegbaar op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be). P031-Kennisgeving MER PAS_06082018 Alle burgers kunnen tot en met 16 oktober 2018 opmerkin...
lees meer >>

Energielening Westhoek

De 2% energielening van de Vlaamse overheid kan nog aangevraagd worden tot eind 2018. Zorg dat je je aanvraag voor 14/12/2018 bij uw gemeente binnenbrengt. Zo ben je er zeker van dat je aanvraag nog tijdig kan behandeld worden. Iedere bewoner – eigenaar, huurder of verhuurder van een woning in d...
lees meer >>

Aanpassing politiebesluit waterverspilverbod

Kleine aanpassing politiebesluit waterverspilverbod Het verspilverbod wordt wat versoepeld in West-Vlaanderen. Vanaf 2 augustus blijft het beregenen verboden tussen 10u en 18u. Dit om praktische redenen, in combinatie met de vooropgestelde tap-uren van de Vlaamse Waterweg. Het nieuwe politiebesl...
lees meer >>

Hou het Newcastle virus uit jouw kippenhok!

Voorstel van gemeentelijke communicatie in het kader van de ziekte van Newcastle Kippen in de tuin? Hou het Newcastle virus uit jouw kippenhok! Sinds april 2018 zijn er al 14 besmettingen van de ziekte van Newcastle vastgesteld bij hobbypluimvee. De kippen worden dan erg ziek en sterven. Het vir...
lees meer >>

Melding van een wespennest via e-loket

Met het warme weer van afgelopen weken, komen er dagelijks tientallen meldingen van wespennesten binnen.  De tussenkomst voor de verdelging van een wespennest in de Westhoekgemeenten is gratis. Voor niet-dringende wespennestverdelging komt de brandweer langs op de eerstvol...
lees meer >>
Bekijk alle nieuws

Activiteiten

  Kalender

   Niets gevonden op .

   Snel naar

   OCMW
   NMBS