Drugs Expertise Team Westhoek: voor iedereen met een hulpvraag rond druggebruik in de Westhoek


gepubliceerd op 21/02/18

Het Drugs Expertise Team Westhoek is een initiatief van Ambulante Drugzorg Westhoek en een samenwerking tussen Kompas vzw en Dagcentrum De Sleutel. Iedereen die in de Westhoek woont met een vraag rond druggebruik of een vraag naar ondersteuning en/of begeleiding hierrond kan bij ons terecht. Dit kunnen druggebruikers zelf zijn, maar ook ouders, partners, broers en/of zussen, … Naast druggebruikers en hun context richten we ons ook naar alle zorgpartners uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorg, welzijn,…) CLB, GTB, BJZ en de justitiële sector uit de regio Westhoek die geconfronteerd worden met een cliënt met (een vermoeden van) een illegale drugproblematiek. Voor deze partners heeft DET WH een ruim aanbod gaande van onmiddellijk telefonisch advies en consult tot het coachen van teams die regelmatig in aanraking komen met cliënten en een illegale drugproblematiek tot het samenleggen van de expertise van de betrokken partijen om zo tot een zo accuraat mogelijke indicatiestelling te komen. Het Drugs Expertise Team heeft een vrijwillige en laagdrempelige werking. We werken mobiel en zoeken samen met de cliënt (en de betrokken diensten) naar wat haalbaar is en kijken hoe we op een mobiele manier tot dichter bij de cliënt kunnen gaan. Ons aanbod is ook gratis. Contactgegevens: DET medewerkers: Blomme Kobe, Catteeuw Annelien en Vilyn Lynn Centraal telefoonnummer: 0477/ 98 21 76 (elke werkdag van 8u30 tot 12u). Emailadres: info@detwesthoek.be www.detwesthoek.be Dit project kwam tot stand met de steun van Leader Westhoek.

terug naar alle nieuws