Aanpassing politiebesluit waterverspilverbod


gepubliceerd op 2/08/18

Kleine aanpassing politiebesluit waterverspilverbod

Het verspilverbod wordt wat versoepeld in West-Vlaanderen. Vanaf 2 augustus blijft het beregenen verboden tussen 10u en 18u. Dit om praktische redenen, in combinatie met de vooropgestelde tap-uren van de Vlaamse Waterweg.

Het nieuwe politiebesluit van 2 augustus vervangt de huidige versie van 19 juli .Watergebruik - Besluit 1.8.2018 (472.2 kB)

Besproeien mag vanaf 18u ’s avonds tot 10u in de voormiddag:

  • Enkel met water uit eigen bronnen of water uit bevaarbare waterlopen.
  • Enkel voor landbouwers mag dit met leidingwater.

We blijven oproepen om verder SPAARZAAM om te gaan met het gebruik van water!

Er is een continue zoektocht naar alternatieve waterbronnen. Bouwwerven met grondbemaling, private putten of vijvers kunnen tijdelijk een oplossing bieden. Meldingen mogen doorgegeven worden aan:   waterschaarste@west-vlaanderen.be.

terug naar alle nieuws