plan-MER Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)


gepubliceerd op 14/08/18

De periode van terinzagelegging zal lopen van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018. De kennisgeving is tijdens deze periode ook raadpleegbaar op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be). P031-Kennisgeving MER PAS_06082018 (1.4 MB)

Alle burgers kunnen tot en met 16 oktober 2018 opmerkingen bezorgen: Publieke inspraak aanpak stikstof (515.8 kB)
• via een brief gericht aan Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER ‘WORG’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
• via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘PAS’ in de titel);
• via de gemeente/stad.
• via de provincie.
Op de website van de dienst Mer vindt u een standaardformulier waarop de burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren.

terug naar alle nieuws