[VACATURE] Brandweer Westhoek werft aan: 1 Diensthoofd financiën B1-B3 (m/v)


gepubliceerd op 3/08/20

werft aan:

1 DIENSTHOOFD FINANCIËN B1-B3 (m/v) (31.1 kB)

met aanleg van werfreserve voor 2 jaar, verlengbaar met 1 jaar Brandweer Westhoek is op zoek naar 1 diensthoofd financiën voor de zonale administratie niveau B1-B3 in contractueel dienstverband met een voltijds (38u/week) contract voor onbepaalde duur. Functieomschrijving Kwaliteitsvolle uitvoering van de financiën van de hulpverleningszone (bekijk hier de volledige omschrijving). Bijzondere aanwervingsvoorwaarden • Houder zijn van een diploma bachelor boekhouder of gelijkwaardig diploma. Selectieprocedure Een vergelijkende selectieprocedure die bestaat uit volgende proeven: 1. Een eliminerende assessmentproef die plaatsvindt in september 2020. De datum wordt vastgelegd in samenspraak met de organisator van het assessment. De kandidaten krijgen de vermelding “geschikt” of “ongeschikt”. Enkel de “geschikte” kandidaten gaan door naar de schriftelijke proef 2. Een schriftelijke proef in de week van 14 of 21 september 2020. Beoordeling van de kennis en de vaardigheden omtrent boekhouden (algemeen). Rapportering over een onderwerp eigen aan de functie. 3. Een mondelinge proef in de week van 28 september 2020. Evaluatie van de kandidaat over de mate van overeenstemming met de functiebeschrijving De kandidaten worden als geslaagd beschouwd indien zij samen minstens 50% behalen voor de schriftelijke en de mondelinge proef. De best gerangschikte kandidaat wordt op juryadvies voorgedragen aan het zonecollege en de zoneraad. De overige geslaagde kandidaten worden in volgorde van hun resultaat op de wervingsreserve geplaatst. Ons aanbod Een contract van onbepaalde duur volgens de overheidsbarema’s aangevuld met: • Maaltijdcheques • Fietsvergoeding • Tussenkomst openbaar vervoer • Vergoeding woon-werkverkeer • Hospitalisatieverzekering • 2de pensioenpijler Relevante ervaring uit de privé-sector en/of als zelfstandige: max. 15j meeneembaar voor geldelijke anciënniteit en voor schaalanciënniteit Interesse? Meer informatie en een functiebeschrijving kan je verkrijgen op www.brandweerwesthoek.be. De kandidaturen worden ten laatste op vrijdag 28 augustus 2020 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, Zeelaan 37, 8670 Koksijde per post of via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be. Een volledige kandidatuur omvat: • een sollicitatiebrief • een volledig en recent C.V. • recent (< 3 maanden op 28 augustus 2020) uittreksel uit het strafregister (model 1) • een kopie van het gevraagde diploma Opgelet! kandidaturen die niet volledig zijn tegen 28 augustus 2020 worden niet weerhouden.

terug naar alle nieuws