BEKENDMAKING LOTING LIJST GEZWORENEN


gepubliceerd op 21/01/21

Bekendmaking Gezworenen - Bekendmaking - ondertekend bericht (198.3 kB)

Opmaak van de gemeentelijke lijst van gezworenen die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen.

De Burgemeester, Sandy Evrard-MNZM,

brengt zijn medeburgers ter kennis dat hij, overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek, op 25 januari 2021 te 16.50 uur, in het gemeentehuis, Markt 22, overgaat tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven.

Hij wordt bijgestaan door de volgende schepenen:

Kim Develter en Maïté Hellem.

De loting geschiedt in het openbaar.

Annoncement Gezworenen - Annoncement - ondertekend bericht (184.4 kB)

Formation de la liste communale des jurés pouvant être appelés à siéger dans une Cour d’assises.

Le Bourgmestre, Sandy Evrard-MNZM,

porte à la connaissance de ses concitoyens que, conformément aux articles 218, 219 et 220 du Code judiciaire, il procèdera le 25 janvier 2021 à 16.50 heures, à la maison communale, 22 Place, au tirage au sort des électeurs à inscrire sur la liste préparatoire des jurés.

Il sera assisté par les échevins:  Kim Develter et Maïté Hellem.

Le tirage au sort a lieu publiquement.

terug naar alle nieuws