Elektronische Identiteitskaart

Sinds 19 oktober 2004 is de dienst burgerzaken overgegaan tot de uitreiking van de elektronische identiteitskaart voor Belgen.
We hebben hier enkele veel gestelde vragen eens op een rijtje gezet:

Hoe ziet de elektronische identiteitskaart eruit?

Ze heeft hetzelfde formaat als een bankkaart.
Het grote verschil met de vroegere kaart is de aanwezigheid van een processor chip aan de voorzijde.

eID_kaart_tcm147-9581

Er staan dezelfde gegevens op als vroeger, maar ze bevat zichtbare en onzichtbare informatie:

De zichtbare informatie

Welke gegevens staan erop?

 • de naam en de eerste twee voornamen voluit, de eerste letter van de derde voornaam;
 • de nationaliteit;
 • geboorteplaats en –datum;
 • geslacht;
 • het rijksregisternummer;
 • foto en handtekening;
 • plaats van afgifte;
 • afleveringsdatum en vervaldatum;
 • benaming en nummer;
 • de handtekening van de gemeentelijke ambtenaar.

De onzichtbare (elektronische) informatie

 • het adres (wordt enkel elektronisch opgeslagen zodat de kaart niet bij iedere verhuis moet vervangen worden);
 • de overige gegevens hebben te maken met de beveiliging en de identificatie van de houder.

De kaart zal niet enkel gelden als identiteitskaart in België, maar ook als reispas in de landen van de Europese Unie. Bovendien zal ze zorgen voor elektronische identificatie en de mogelijkheid bieden een elektronische handtekening te gebruiken.
In tegenstelling tot wat velen denken, bevat de chip geen medische of andere gegevens!

Wat zijn de toepassingen?

Dankzij de elektronische identiteitskaart zal het volgende mogelijk worden voor de burger:

 • Interactief verkeer met de overheid vanachter de computer (bijvoorbeeld het bestellen van een samenstelling van het gezin of een geboorteakte via de website van de gemeente).
  De betaling van sommige documenten zal in de toekomst ook kunnen gebeuren via de identiteitskaart door er een Bancontact- of Protonfunctie aan te koppelen;
 • De belastingsbrief elektronisch invullen en verzenden;
 • Aangifte van de BTW on line;
 • Op termijn zal het aanvragen van een nummerplaat voor een voertuig mogelijk worden;
 • Het consulteren van de eigen (beschikbare) gegevens via het rijksregister. Klik op
  mijn dossier om je gegevens te raadplegen
  (Steek je identiteitskaart in de kaartlezer, klik op "mijn dossier", er komt de melding : "het is een beveiligde pagina", klik op doorgaan en geef je pincode in);
 • Rechtsgeldige documenten zullen over het internet in de toekomst bekrachtigd kunnen worden via de elektronische handtekening, deze documenten zullen dus dezelfde juridische waarde hebben als een document met een handtekening op papier;
 • Informatie on line via beveiligd elektronisch verkeer uitwisselen met de privé-organisaties of firma’s;
 • Commerciële transacties op het internet op een veilige manier uitvoeren (aankoop en verkoop on line, reserveringen, inschrijvingen, annulaties, enz)

De digitale handel in al zijn vormen ligt dus nét om de hoek en ook in de academische wereld bestaan er al plannen om op termijn de studentenkaart te vervangen door de elektronische identiteitskaart.

Hoe zit het met de beveiliging?

Zowel de persoonsgegevens als de handtekening op de kaart zijn beveiligd via “certificaten”.
De handtekening kan enkel gebruikt worden in combinatie van het intoetsen van een geheime pincode.

Wie krijgt een elektronische identiteitskaart ?

 • Houders van een identiteitskaart die vervallen is;
 • Houders die hun identiteitskaart verloren of beschadigd hebben;
 • Houders van wie de identiteitskaart werd gestolen;
 • Bij verandering van naam of geslacht;
 • Iedereen die zin heeft om een elektronische identiteitskaart aan te vragen.

Je krijgt een schriftelijke uitnodiging om je aan te melden bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Voor sommigen kan dit nog even duren! Binnen een tijdspanne van vijf jaar moeten alle houders van een identiteitskaart een nieuwe kaart hebben ontvangen. Dit betekent dat er jaarlijks zo'n vijfduizend inwoners worden aangeschreven.
Maar, als je sneller in het bezit wil zijn, kan je zelf een aanvraag indienen voor een elektronische identiteitskaart. Je oude kaart hoeft immers niet vervallen, beschadigd of verloren te zijn om een elektronische te kunnen aanvragen. Elke Belg die er een wil, is welkom. 

Hoe lang is de elektronische identiteitskaart geldig?

De kaart is voortaan 10 jaar geldig.
De geldigheidsduur houdt verband met de “certificaten” die de persoonsgegevens en handtekeningen beveiligen.
Dergelijke “certificaten” verouderen relatief snel, zodat ze om de tien jaar vervangen worden door de op dat moment beste exemplaren op de markt.

Wat is de kostprijs?

De elektronische identiteitskaart kost 15,40 euro. Vanaf 1 januari 2017 kost de eID 15,70 euro.

Wat kan je doen met je elektronische identiteitskaart (e-IK)?

Als je over een e-IK -kaartlezer beschikt, dan kan je nu al bij heel wat diensten persoonlijke zaken van thuis uit regelen of toegang krijgen tot informatie.

Vooraleer je aan de slag kan moet je beschikken over een kaartlezer en de nodige software installeren op je computer.
Het downloaden van deze software kan heel eenvoudig via de site van de overheid .
Nadien kan je inloggen met je e-IK.
Denk eraan hou je pincode bij de hand!

Meer informatie: klik hier

Rijksregister - https://mijndossier.rrn.fgov.be/ 

 • Controleren van je persoonlijke gegevens
 • Nagaan welke overheidsdiensten gebruik maken van je gegevens

Federale Overheidsdienst Financiën  - http://www.minfin.fgov.be/portail2/index.htm

 • Je persoonlijke fiscale dossier raadplegen (MyFin)
 • Je belastingaangifte invullen (Tax-on-web)

Christelijke Mutualiteit - http://www.cm.be 

 • Raadplegen persoonlijk dossier
 • Opvolgen terugbetalingen en uitkeringen
 • Aanvragen gele plakbriefjes
 • Attest verhoogde tegemoetkoming of attest medische uitgaven afdrukken

Sociale Zekerheid - www.sociale-zekerheid.be

 • Loopbaanonderbreking en tijdskrediet: deze dossiers van de RVA zijn consulteerbaar via de bovenstaande portaalsite. Op dit ogenblik zijn de stand van het dossier, de betalingen, de uitkeringskaart C62 en de fiscale fiche 2007 (inkomen 2006) raadpleegbaar. Dit wordt in de komende maanden uitgebreid met de stand van het krediet van de werknemer: op hoeveel maanden loopbaanonderbreking of tijdskrediet heb je nog recht.
 • Vakantie: als je arbeider bent in de privé-sector of kunstenaar met contract, dan kan je je vakantierekening voor het huidige en voorgaande jaar raadplegen via de beveiligde toepassing Mijn vakantierekening. je kan dan het bedrag van je vakantiegeld raadplegen, de duur van je vakantie, de gegevens die in aanmerking worden genomen voor de berekening, de datum van betaling en de betalingsgegevens (Je adres, je bankrekeningnummer, enz.)

Meer informatie bij de Bevolkingsdienst

Bevolking

Markt 22
Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
bevolking@mesen.be