Belastingen

 1. GR 20201221 06 Heffing van een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor (gepubliceerd 22122020) (707.9 kB)
 2. GR 20201221 07 Heffing van opcentimes op de onroerende voorheffing voor de jaren 2021 t.e.m. 2025 (gepubliceerd 22122020) (709.5 kB)
 3. GR 20201221 09 Vaststelling van het aandeel van de gemeente in het aangepaste meerjarenplan (gepubliceerd 22122020) (706.7 kB)
 4. GR 20201221 10 Goedkeuring van het aandeel van het OCMW in het aangepaste meerjaren-plan 2020 –2025 (gepubliceerd 22122020) (707.8 kB)
 5. GR 20201221 12 Vaststelling van een lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen (gepubliceerd 22122020) (757.9 kB)
 6. GR 20191125 Gemeentelijk retributiereglement werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 01012020-31122022 ( gepubliceerd 02122019) (1.6 MB)
 7. Gemeentelijk reglement op het gebruik van foorkasten (146.0 kB)

 8. Verkoop van hondenpoepzakjes (52.4 kB)

 9. Retributie reglement brandweerzone Westhoek (145.1 kB)

 10. Belastingreglement verwaarlozing (gepubliceerd website 22/05/2017) (727.0 kB)
 11. Gemeentelijke bijdrage opvang en transport via de drinkwaterfactuur (54.5 kB)
 12. GR 20191125 10 Heffing van een contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark.(02122019) (1.7 MB)
 13. GR 20191125 09 Heffing van een contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van rest- en GFT-afval voor de jaren 2020 t/m 2025. (02122019) (1.7 MB)
 14. DIFTAR CONTAINERPARK VANAF 2020 (GR 30122019) (gepubliceerd 09012020) (88.9 kB)
 15. Contantbelasting diftar 2020 (GR 30122019) (gepubliceerd 09012020) (95.6 kB)
 16. GR 20191230 06 Reglement toekenning geboortepremie - wijziging (gepubliceerd 09012020) (1.7 MB)
 17. GR 20191230 07 Huishoudelijk reglement op de stedelijke begraafplaats (gepubliceerd 09012020) (1.7 MB)
 18. Huishoudelijk reglement begraafplaats - 2020 (GR 30122019) (gepubliceerd 09012020) (82.6 kB)
 19. GR 20191230 19 Heffing van een retributie op het verlenen van concessies op de stedelijke begraafplaats voor de jaren 2020 – 2025 (gepubliceerd 09012020) (1.7 MB)
 20. GR 20191230 10 Heffing van een aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het jaar 2020 (gepubliceerd 09012020) (1.7 MB)
 21. GR 20191230 12 Heffing van een gemeentelijke milieubelasting voor de jaren 2020 – 2025 (gepubliceerd 09012020) (1.6 MB)
 22. GR 20200217 08 Gemeentebelasting op logiesverstrekkende bedrijven- verlenging (gepubliceerd 21022020) (419.8 kB)
 23. GR 20191230 13 Verlenging van de gemeentebelasting op de logiesverstrekkende bedrijven voor 2020 (gepubliceerd 09012020) (1.7 MB)
 24. GR 20191230 15 Heffing van een gemeentebelasting op verwaarloosde gebouwen voor de jaren 2020 – 2025 (gepubliceerd 09012020) (1.8 MB)
 25. GR 20191230 16 Heffing van een gemeentebelasting op leegstand voor de jaren 2020 – 2025 (gepubliceerd 09012020) (1.7 MB) (zie ook aanpassing - publicatie 07122020) (1.7 MB)
 26. GR 20201130 13 Aanpassing van het gemeentelijke belastingreglement op leegstand (gepubliceerd 07122020) (428.8 kB)
 27. Belasting op de leegstand ( gepubliceerd 07122020) (324.5 kB)
 28. GR 20191230 17 Heffing van een gemeentebelasting op tweede verblijven voor de jaren 2020 – 2025 (gepubliceerd 09012020) (1.7 MB)
 29. GR 20191230 18 Heffing van een contantbelasting op afgifte van administratieve bescheiden voor de jaren 2020 – 2025 (gepubliceerd 09012020) (1.7 MB) (zie ook aanpassing - publicatie 07122020) (1.7 MB)
 30. GR 20201130 12 Aanpassing van het gemeentelijke belastingreglement op de afgifte van administratieve bescheiden (gepubliceerd 07122020) (612.6 kB)
 31. Belasting op de afgifte van administratieve bescheiden ( publicatie 07122020) (268.1 kB)
 32. GR 20191230 20 Heffing van een contantbelasting voor de huis-aan-huis ophaling van grof vuil en groenafval voor de jaren 2020 – 2025. (1.7 MB)
 33. GR 20191230 21 Heffing van een gemeentebelasting op de reclameborden voor de jaren 2020 – 2025 (gepubliceerd 09012020) (1.7 MB)
 34. GR 20191230 22 Heffing van een contantbelasting op de inname van het openbaar domein voor de jaren 2020 – 2025 (gepubliceerd 09012020) (zie ook aanpassing - publicatie 07122020) (1.7 MB)
 35. GR 20201130 11 aanpassing vh gemeentelijk belastingreglement ivm inname openbaar domein (gepubliceerd 07122020) (426.4 kB)
 36. Gemeentebelasting op de inname van het openbaar domein ( publicatie 07122020) (263.1 kB)
 37. GR 20191230 23 Heffing van een retributie op de afgifte van fotokopies voor de jaren 2020 – 2025 (gepubliceerd 09012020) (1.7 MB)
 38. GR 20201130 14 Goedkeuring van een gemeentelijk reglement op het toekennen van een kwaliteitslabel voor private huurwoningen (gepubliceerd 07122020) (431.2 kB)

Boekhouding

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 18
F 057 48 65 63
boekhouding@mesen.be