Nutsvoorzieningen

1. Netwerkbeheer.

Gaselwest beheert, bouwt en onderhoudt voor een bepaald grondgebied het distributienet voor elektriciteit en aardgas en vervoert op vraag van de leveranciers de energie tot bij de distributienetgebruikers die op het net zijn aangesloten.

2. Elektriciteit en Gas

- Hier vind je meer uitleg over verschillende leveranciers van elektriciteit en gas

- Voor informatie over aansluitingen van gas en elektriciteit kunt u zich wenden tot FLUVIUS

website : www.fluvius.be

telefoon : 078 35 35 34 (werkdagen: 08u00 tot 20u00, zaterdag: 09u00 tot 13u00)

adres :   FLUVIUS

              T.B.O.

              Ter Waarde 90

              8900 Ieper

- Gasreuk
0800 65 0 65

- Storingen en defecten

078 35 35 00 (24 uur op 24, 7 dagen op 7)

voor doven en slechthorenden: sms-codebericht 0477 77 70 80

- Defecte straatlampen
0800 6 35 35  (24 uur op 24, 7 dagen op 7) of http://www.straatlampen.be/

- Ombudsdienst
0800 6 00 01 (werkdagen: 08u00 tot 20u00, zaterdag: 09u00 tot 13u00)

3. Water

De watergroep (www.dewatergroep.be) staat in voor de watervoorziening

4. Energie
Door de tarieven van de verschillende maatschappijen te vergelijken, kun je een prijsbewuste keuze maken.Op de site Vreg.be vind je een antwoord op al je vragen.
Voor nuttige tips surf je naar energiesparen

Hoe kun jij iets doen tegen klimaatverandering?

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem, maar ieder van ons kan het verschil uitmaken. Zelfs kleine veranderingen in ons dagelijks gedrag kunnen broeikasgasemissies vermijden, zonder onze levenskwaliteit aan te tasten. We kunnen er zelfs geld mee besparen.
Link naar geldsparen door energie te besparen.

5. Telefoon
Meer uitleg over de telefoon vind je hierTelefoon

6. Kabeldistributie
De kabeldistributie is telenet, klanten kunnen terecht op het telefoonnummer 015 666 666 voor alle adminstratieve vragen over televisie, internet, facturatie, modemtest, defecten enz.
Iedere werkdag van 8u tot 22u. De zater- en zondag van 9u tot 17u30. Dag en nacht voor defecten ivm de kabeltelevisie.
Niet-klanten kunnen terecht op het nummer 0800 66 206 of via www.telenet.be

Technische Dienst

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
boekhouding@mesen.be

Grondgebiedzaken

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
boekhouding@mesen.be