Kadaster

Voor kadastrale gegevens (namen van grondeigenaars) kan je niet terecht bij het gemeentebestuur. Voor inlichtingen over bouwgronden kan je best informeren bij een notaris of bij een zaken- of immobiliënkantoor. Zij zijn gemachtigd hierover tegen betaling gegevens op te vragen bij het Kadaster.

Als je een specifiek goed (woning of grond) bezit of huurt, krijg je gratis inlichtingen over dit goed bij de Federale Overheidsdienst Financiën, Patrimoniumdocumentatie, Kadaster Controle Poperinge, Arsenaalstraat 4A,  8900 Ieper.  E-mail: contr.kad.poperinge@minfin.fed.be.

Meer informatie over het kadaster kunt u vinden op de website van de federale overheid.

Grondgebiedzaken

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
boekhouding@mesen.be