Gemeentelijk Ruimtelijk Structuur Plan

Een Ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur.  Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkelingen van een gebied en het is er op gericht om een samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

 Ruimtelijke structuurplannen worden op de 3 bestuurlijke niveaus opgemaakt: niveau van het gewest, de provincie en de gemeente.  Een lager plan moet zich steeds naar een hoger plan richten.

Het Ruimtelijk Structuurplan van Mesen kan je raadplegen via deze link: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (3.9 MB)

Grondgebiedzaken

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
boekhouding@mesen.be