Gewestplan

Het gewestplan is een beleidsdocument waarin de visie van de overheid wordt uitgedrukt omtrent de ruimtelijke ordening.  Het heeft betrekking op een deel van een gewest.  Het omschrijft de bestemmingsgebieden (bv. woongebieden, natuurgebieden, agrarische gebieden, ...) de aanwijzingen omtrent de verkeerswegen en infrastructuur.

Het gewestplan Ieper - Poperinge werd goedgekeurd op 14 augustus 1979.  Er gebeurde een gedeeltelijke wijziging die werd goedgekeurd op 20 januari 1995.

Het gewestplan Ieper - Poperinge kan je inkijken op http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/gwp.

Grondgebiedzaken

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
boekhouding@mesen.be