Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning (omvat de vroegere stedenbouwkundige- en milieuvergunning) is niet enkel vereist voor het bouwen en verbouwen, maar ook voor de afbraak van sommige bestaande gebouwen. Ook is het vellen van bomen, het wijzigen van het bodem reliëf, het stallen van caravans, afgedankte auto's en vrachtwagens, het plaatsen van afsluitingen, het stallen van verplaatsbare woningen of voertuigen die je als woning kunt gebruiken, het plaatsen van een prefab constructie of van een tuinhuisje vergunningsplichtig. Deze opsomming is niet volledig; het is dan ook aan te raden om bij twijfel onze omgevingsdienst te raadplegen.

De Gemeenteraad keurde in zitting van 28/09/2017 een reglement goed voor een financiële waarborg bij vergunningsplichtige bouwwerken. Lees hier: reglement financiële waarborg voor vergunningsplichtige bouwwerken. (456.3 kB)

Op deze zeer uitgebreide site van de Vlaamse overheid kunnen onder andere volgende vragen een antwoord vinden:

  • Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

  •  Is de medewerking van een architect steeds noodzakelijk?

  • Hoe verloopt de administratieve afhandeling van een bouwdossier?

  • Hoe zit het nu met zonevreemde woningen gelegen in het landbouwgebied?

  • Verjaringstermijn van bouwmisdrijven?

  • Als een perceel of eigendom van bestemming verandert, wat dan?

Grondgebiedzaken

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
boekhouding@mesen.be