Huisvestingspremies

Momenteel zijn er zowel bij de stad Mesen als bij de hogere overheid verschillende premies te verkrijgen voor bouw- en verbouwingswerken. Voor sommige werken kunnen er ook premies verkregen worden bij de nutsmaatschappijen.

Alle informatie over mogelijke premies is te vinden op www.premiezoeker.be of in deze handige brochure (720.3 kB) van het intergemeentelijk woonloket.

Vraag uw Vlaamse renovatiepremie deel 2 aan

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren, of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.

Sinds 30 oktober 2015 is de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie van toepassing.

Een belangrijke wijziging is dat u de premie maximaal twee keer kan aanvragen, dit telkens voor twee categorieën van werken (per aanvraag). Tussen de twee aanvragen ligt minimaal één jaar en maximaal twee jaar.

Velen hebben een eerste aanvraag ingediend in het voorjaar van 2016. Dit wil zeggen dat de wachttijd van één jaar om de tweede aanvraag in te dienen, verstreken is.

Wie in aanmerking komt voor een tweede aanvraag, kan steeds langskomen bij dienst huisvesting. Breng dan alvast alle facturen mee, foto’s van voor en na de werken en uw meest recente aanslagbiljet.

Voor meer info kan u terecht bij:

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-nieuwe-vlaamse-renovatiepremie

huisvesting.mesen@publilink.be

T 057 22 17 15