Premies netbeheerder

Premies van de netbeheerder (Eandis)

U kunt een premie ook elektronisch aanvragen via www.eandis.be. De uitbetaling van elektronisch aangevraagde premies verloopt sneller. Dit biedt u het voordeel dat de aannemer geen deel van het formulier meer moet aanvullen. Op de factuur moeten volgende gegevens vermeld worden: het merk, het type, de soort, het aantal m², de Rd-waarde of warmteweerstand, de dikte, de lambdawaarde (spouwmuur), de datum van uitvoering en de kostprijs van de isolatie en plaatsing.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking voor de premie. De premie is strikt gebonden aan het installatieadres en wordt uitbetaald door overschrijving op uw bankrekening.

De premieaanvraag is geldig voor facturen met factuurdatum vanaf 1 januari 2014. De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Per uitvoeringsadres kan de premie maar 1 keer worden aangevraagd gedurende een periode van 12 maanden, gerekend vanaf de laatste aanvraag, voor eenzelfde type investering. Indien er meerdere facturen zijn, dienen deze samen te worden ingediend in 1aanvraagdossier. De recentste factuur bepaalt welk aanvraagformulier van toepassing is. Enkel facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.

Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 50% verhoogd met uitzondering van de premie voor condensatieketel (deze bedraagt € 800). Het premiebedrag voor E-peil wordt verhoogd met 20%. Hiervoor dient een kopie van het attest ‘beschermde afnemer’ bij de premieaanvraag gevoegd te worden.

Wie is beschermde afnemer?

De term ‘beschermde afnemer’ wordt gebruikt om personen aan te duiden die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Welke categorieën tot beschermde afnemer behoren kunt u raadplegen op www.eandis.be.

Attesten kunt u aanvragen bij:

FOD Sociale Zekerheid - Algemene directie Personen met een handicap

Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower

Kruidtuinlaan 50, bus 150 - 1000 Brussel

T 02 507 87 99 - handin@minsoc.fed.be

Welke werken komen in aanmerking en hoeveel bedraagt de premie?

Alle werken dienen uitgevoerd te worden door een geregistreerde aannemer, behalve dakisolatie die zelf aangebracht kan worden.

1. Premies isolatie en ventilatie bestaande woningen 

Hoogrendementsbeglazing:

Vervangen van enkel glas

Vervangen van dubbel glas

door glas met Umax van 1,1 W/m² K

premie: € 12 per m²

door glas met Umax van 1,1 W/m² K

premie: niet van toepassing

door glas met Umax van 0,8 W/m² K

premie: € 15 per m² 

door glas met Umax van 0,8 W/m²K

premie: € 15 per m²

Spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie uitgevoerd door een aannemer:

Spouwmuurisolatie in bestaande spouw | premie: € 6 per m²

Muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur (Rd-waarde min. 2,0 m² K/W) | premie: € 15 per m²

Combipremie voor nieuwe ramen (buitenschrijnwerken) met hoogrendementsglas en muurisolatie

Bij gelijktijdige investering in hoogrendementsbeglazing en muurisolatie, wordt het premiebedrag voor de hoogrendementsbeglazing verhoogd. De premie voor muurisolatie blijft identiek.

Voorwaarden:

· om als gelijktijdig te worden beschouwd, moeten de eindfacturen voor ramen en muurisolatie binnen een periode van 12 maanden vallen.

· alle werken starten pas na 1/1/2014!

· de premie geldt enkel indien alle enkele of gewone dubbele beglazing met een U-waarde van 2,9 W/ m²K of slechter (inclusief het raamwerk), in de van muurisolatie voorziene gevels of geveldelen wordt vervangen.

· de premie is alleen geldig samen met een gedateerde foto van het geplaatste glas, waarbij ook het gebouw waarin het glas werd aangebracht duidelijk in beeld wordt gebracht.

Vervangen van ramen met enkel glas:

door nieuwe ramen met Ug-waarde van max 1,1 W/m²K, Uw-waarde 1,7 W/ m²K

premie: € 48 per m² - max. € 1.680

door nieuwe ramen met Uw-waarde van max 1,7 W/m²K en Ug-waarde van max 0,8 W/m²K | premie: € 60 per m² - max. € 2.100

Vervangen van ramen met dubbel glas:

door nieuwe ramen met Ug-waarde van max 1,1 W/m²K, Uw-waarde 1,7 W/ m²K

premie: niet van toepassing

door nieuwe ramen met Uw-waarde van max 1,7 W/m²K en Ug-waarde van max 0,8 W/m²K | premie: € 60 per m² - max. € 2.100

Dak- of zoldervloerisolatie:

Rd-waarde ≥ 3,5 m² K/W

Uitvoering door aannemer: € 6 per m² Uitvoering doe-het-zelf: € 3 per m²

Rd-waarde ≥ 4 m² K/W

Uitvoering door aannemer: € 7 per m² Uitvoering doe-het-zelf: € 3,5 per m²

Rd-waarde ≥ 4,5 m² K/W

Uitvoering door aannemer: € 8 per m² Uitvoering doe-het-zelf: € 4 per m²

Vloer- of kelderisolatie uitgevoerd door aannemer:

Vloerisolatie op volle grond (Rd-waarde 1,2 m²K/W)

premie: € 6 per m²

Isolatie op het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte (Rd-waarde 1,2 m²K/W)

premie: € 6 per m² 

2. Premies verwarming en warm water bestaande woningen

Condensatieketel op aardgas:

Enkel voor beschermde afnemers: € 800

Warmtepomp: max. € 1.700

Zonneboiler voor sanitair warm water (eventueel met ruimteverwarming):

€ 550/m² zonnecollector

(max. € 2.750, max 50 % van de factuur)

3. Premies voor nieuwbouwwoningen

Aangesloten op het net voor 01/01/2014 of Bouwaanvraag tot 31/12/2013

Zonneboiler via aannemer

550 euro m², max 2750 euro, max 50% factuur

Warmtepomp via aannemer

Premie van max 1700 euro (afh van type)

E-peil premie

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2015 tot 31/12/2015

≤E30 nieuwbouwing

€ 1800 + € 50/ punt tov E30

≤E30 nieuwbouwappartement

€ 800 + € 30/ punt tov E30

E-peil premie

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2014 tot 31/12/2014

≤E40 nieuwbouwing

€ 1800 + € 50/ punt tov E40

≤E40 nieuwbouwappartement

€ 800 + € 30/ punt tov E40

E-peil premie

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2012 tot 31/12/2013

≤E50 nieuwbouwing

E50- E41: € 1400 + € 40/ punt tov E50

E40 en lager: € 1800 + € 50/ punt tov E40

≤E50 nieuwbouwappartement

E50- E41: € 600 + € 20/ tov punt E50

E40 en lager: € 800 + € 30/ punt tov E40

Voor woningen met bouwaanvraag voor 01/01/2012 wordt er eveneens een E-peil premie gegeven indien het bereikte E-peil minstens 20 punten lager is dan het wettelijke vereiste E-peil op het ogenblik van de bouwaanvraag.

Voor de extra beschermde afnemers is er een verhoging van 20% voor de E-peilpremies. Voor de premie van de zonneboiler en warmtepomp krijgen ze een verhoging van 50%.

Intergemeentelijk Woonloket

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 15
F 057 48 65 63
huisvesting.mesen@publilink.be