Vlaamse Energielening

Met een energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning. Je kan maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%.

In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Dit wil zeggen dat de intrest 0% bedraagt. Het gaat om volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 18002.48 Euro euro, verhoogd met 3332.74 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2013);
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep

Je kan terecht bij de sociale dienst en/of intergemeentelijke woondienst voor meer informatie en aanvraag lening.

OCMW

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 16
F 057 48 65 63
ocmw@mesen.be

Sociale Dienst

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 16
F 057 48 65 63
ocmw@mesen.be

Sociaal Huis

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 16
F 057 48 65 63
ocmw@mesen.be