Op zoek naar vervoer?

Iedereen die zich zonder eigen wagen verplaats in de regio, uit vrije keuze of omdat het niet anders kan, weet dat dit niet altijd voor de hand ligt.

Om mensen aan te moedigen gebruik te maken van het openbaar vervoer werd door de Vlaamse overheid in 2001 het decreet basismobiliteit goedgekeurd. Daarin werden de basisnormen voor openbaar vervoer vastgelegd (max. afstand tussen de halteplaatsen, aantal ritten per uur, max. rijtijd).

In onze regio slaagde De Lijn er in om door het invoeren van de belbus de buitengebieden beter te bedienen en de bereikbaarheid van de grotere centra Poperinge en Ieper sterk te verbeteren.

Grote delen van de bevolking vallen echter buiten de garantieregeling voor basismobiliteit, die alleen geldt voor inwoners van officieel woongebied. Volgens een studie van het Ankerpunt Mobiliteit van 2006 wonen 23 % of 49 000 inwoners buiten officieel woongebied. Zeker voor mensen die minder mobiel zijn (door ziekte, handicap, ouderdom, door sociale omstandigheden) of om andere redenen evenmin gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer is dit een probleem.

Een aantal Diensten voor Aanvullend en Aangepast Vervoer, waaronder Nestor, het Seniorenteam van het OCMW Ieper, WVA Ieper, de Minder Mobielen Centrales van Ieper (VAI) en Wervik, de vervoersdienst van het OCMW Poperinge, Solmobiel en Mobilitas, namen in 2006 i.s.m. de Welzijnsraad en de Provincie West-Vlaanderen het initiatief om een folder te publiceren met daarin al hun contactgegevens.

Op 16/9/2011 stelde de Welzijnsraad de volledig vernieuwde folder “Op zoek naar vervoer” (818.5 kB) voor aan pers en publiek. Deze folder ligt ter beschikking van de bevolking in de gemeentehuizen en sociale huizen, in bibliotheken en seniorenvoorzieningen en op tal van andere openbare plaatsen.

De partners van de Welzijnsraad hopen met dit initiatief tegemoet te komen aan mensen die kampen met vervoersarmoede.  Mobiliteit is immers een basisvoorwaarde voor welzijn voor alle inwoners van het arrondissement.

Sociale Dienst

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 16
F 057 48 65 63
ocmw@mesen.be

Sociaal Huis

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 16
F 057 48 65 63
ocmw@mesen.be

OCMW

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 16
F 057 48 65 63
ocmw@mesen.be