Milieu

Hieronder kunt u alle informatie vinden die onder het thema milieu vallen.  Hebt u echter vragen of u wilt bijvoorbeeld een milieuvergunning aanvragen, dan kunt u terecht bij het milieuloket van de stad.