Erosiebestrijding

In de streek rondom de stad Mesen is erosie vaak een probleem. Vooral in en na periodes van hevige regenval, worden in de stad problemen veroorzaakt door modder- en wateroverlast. De stad Mesen heeft een eerste actiepunt ondernomen met het opstellen van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan in samenwerking met een privaat studiebureau. Hieruit bleken een aantal probleemsituaties een oplossingen op korte termijn te vragen.

Enkel voor landbouwers (subsidie van de Vlaamse Landmaatschappij)

aanleggen en onderhouden van grasstroken

aanleggen van grasbufferstroken

1.300 euro per ha grasbufferstrook

aanleggen van grasgangen

1.300 euro per ha grasgang (perceelsrand)

aanleggen van grasgangen

1.600 euro per ha grasgang

aanleggen en onderhouden van aarden een dam en een erosiepoel (grasland)

dammen lager dan 0,4 meter

0,70 euro per strekkende meter

dammen tussen 0,4 en 0,75 meter

1,90 euro per strekkende meter

dammen hoger dan 0,75 meter 

3,40 euro per strekkende meter

aanleggen en onderhouden van een aarden dam en een erosiepoel (akkers)

dammen lager dan 0,4 meter

1 euro per strekkende meter

dammen tussen 0,4 en 0,75 meter

2,6 euro per strekkende meter

dammen hoger dan 0,75 meter 

4,40 euro per strekkende meter

brongerichte maatregelen

diet-kerende bodembewerking  

80 euro per ha

directe inzaai

200 euro per ha 

Link: http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten/overzicht_vergoedingen/Erosiebestrijding/Pages/default.aspx

Ook de Vlaamse overheid verleent subsidies aan de landbouwer.

Directe inzaai

200 euro/ha

Niet kerende bodembewerking

80 euro/ha

Aanleg van een aarden dam met een erosiepoel

1,00 euro per m dam op akkers en 0,70 euro op graslanden als de dam lager dan is 40 cm;

2,60 euro/m² dam op akkers en 1,90 euro op graslanden als de dam lager tussen 40 en 75 cm hoog is;

4,40 euro/m² dam op akkers en 3,90 euro op graslanden als de dam lager hoger is dan 75 cm.

Aanleg van een grasbufferstrook

0,13 0,13 euro/m²

Aanleg van een grasgang

0,16 euro/m²

http://www.lne.be/themas/land/beheersovereenkomsten/erosiebestrijding

Meer informatie bij het milieuloket

Milieuloket

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
milieu.mesen@publilink.be