Hout verduurzamen

Hout wordt vaak preventief verduurzaamd of geïmpregneerd om hout beter bestand te maken tegen klimaat, omgevingsomstandigheden, schimmels en insecten. Vaak kan het ook zonder, door de juiste houtsoort voor een toepassing te kiezen of door het hout via de constructie tegen vocht en schimmelaantasting te beschermen.

Geïmpregneerd hout heet in de winkel verduurzaamd hout en is vaak herkenbaar aan een blauw-groene kleur. Een houtverduurzamingsmiddel is een chemisch middel dat wordt gebruikt om de levensduur van houten voorwerpen te verlengen. Door de lage vluchtigheid houden deze verduurzamingsmiddelen echter risico's in bij blootstelling door ademhaling en aanraking.

Om de juiste houtsoort te kiezen dien je rekening te houden met de technische eigenschappen van het hout, de duurzaamheidklasse en de risicoklasse van de toepassing. Houtsoorten worden ingedeeld in vijf duurzaamheidsklassen. Die drukken de weerstand uit tegen schimmels of houtrot. De weerstand tegen insecten wordt niet ingedeeld. België hanteert de volgende duurzaamheidsklassen voor kernhout:

 • duurzaamheidsklasse I: zeer duurzaam (meer dan 25 jaar*);
 • duurzaamheidsklasse II: duurzaam (15 tot 25 jaar*);
 • duurzaamheidsklasse III: matig duurzaam (10 tot 15 jaar*);
 • duurzaamheidsklasse IV: weinig duurzaam (5 tot 10 jaar*);
 • duurzaamheidsklasse V: niet duurzaam (minder 5 jaar*)
 • * gemiddelde levensduur van een paaltje van 50x50 mm in grondcontact

Hout met bijvoorbeeld duurzaamheid klasse I of II kan je gebruiken op plaatsen waar zon, vocht, weer en wind vrij spel hebben. Zachtere houtsoorten gebruik je beter in beschutte of beschermde constructies. Kies voor een doordacht ontwerp = constructieve houtbescherming

Zorg ervoor dat de constructie “luchtig” is, zodat het vocht kan wegventileren en de constructies van hout tegen vocht beschermd blijven.

Enkele voorbeelden om mee te nemen bij het ontwerp van je constructie:

 • Indien mogelijk bescherm je best je constructie zoveel mogelijk tegen rechtstreekse of veelvuldige bevochting door bv een dakoversteek te plaatsen.
 • Vermijd rechtstreeks en permanent contact met bodem en water;
 • Zorg ervoor dat het hout na bevochtiging steeds snel kan drogen, door snelle waterafvoer en voldoende ventilatie (bv een druipneus bij ramen en deuren);
 • Hou rekening met krimpen en zwellen; het hout moet vlot kunnen bewegen;
 • Kies voor kwartiers gezaagd hout (hout gezaagd parallel met de stam en parallel met de straal van het hout);

Als er toch voor verduurzaming wordt gekozen, kies dan voor een methode die een geringe invloed heeft op het milieu. Er bestaan al niet chemische technieken, zo heb je nu thermisch behandeld hout. Dit is hout dat opgewarmd wordt tot een vrij hoge temperatuur. Door die temperatuursverhoging wordt de structuur van de houtcellen zo gemodificeerd dat het voor bacteriën en insecten niet meer als voedingsbron kan dienen. Op deze manier worden vooral goedkopere houtsoorten opgewaardeerd’ tot een hogere duurzaamheidsklasse.

Een andere mogelijkheid voor buitentoepassingen is schilderen. Schilderen beschermt het hout. Dit is vooral van toepassing bij ramen en deuren. Gebruik hiervoor natuurverven of aanverwante producten.

Een belangrijke tip: Spreek erover met je schrijnwerker en gebruik steeds hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen!

Meer informatie bij het milieuloket van de stad

Milieuloket

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
milieu.mesen@publilink.be