FSC-hout

FSC is een label of keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat een product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Het FSC label garandeert de duurzame oorsprong omdat niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de hele handelsketen tot bij de eindconsument. Als eindklant krijgt u dan de garantie: dit product is afkomstig uit een goed beheerd, FSC gecertificeerd bos.

Bossen, met hun immense rijkdommen aan leven, staan wereldwijd onder grote druk. De ontbossing raast meedogenloos verder. Daarnaast tast bosdegradatie of bosverarming zowel de tropische bossen van Afrika als de loofbossen in de Westerse wereld aan.

Bossen worden platgebrand om plaats te maken voor landbouwgebied of worden gekapt voor houtwinning. Toch hoeft houtwinning helemaal geen schadelijke activiteit voor het milieu te zijn. Onze toevlucht nemen tot andere materialen is dan ook nergens voor nodig. Hout is een hernieuwbare grondstof die milieuvriendelijker is dan de meeste alternatieven. Uiteraard moet de houtwinning op een verantwoorde en duurzame manier gebeuren. En het is net dat wat het FSC label u garandeert.

Een kist met staaltjes van FSC-hout is ook aanwezig in het stadhuis en je kan er vrijblijvend informatie verkrijgen. Meer informatie is terug te vinden op de website http://www.fsc.be/ en bij het milieuloket van de stad

Milieuloket

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
milieu.mesen@publilink.be