Illegaal verbranden

Het verbranden van huishoudelijk afval door particulieren is niet toegestaan en dus verboden. Burgers verbranden vaak allerhande materialen in open vuren, vuurtonnetjes, open haarden en in kachels zoals de zogenaamde 'allesbranders'. Vaak zijn stokers zich niet bewust van de nadelige effecten die het verbranden van afval voor zichzelf en hun omgeving met zich meebrengt. Omwonenden worden niet alleen gehinderd door rookoverlast, maar de rook schaadt ook de gezondheid van zowel de stoker als van de buurtbewoners. Bovendien tasten de vrijgekomen stoffen ons leefmilieu aan.

Meer info kan verkregen worden bij de milieuloket

Milieuloket

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
milieu.mesen@publilink.be