Slimmer stoken

Een hout- of kolenkachel en een open haard in huis is gezellig en het lijkt onschuldig, maar het kan heel wat luchtvervuiling veroorzaken. Een slecht gestookte houtkachel of open haard veroorzaakt meer vervuiling dan 100 gaskachels bij elkaar. Dat komt omdat de verbranding vaak onvolledig is, als gevolg van een te lage verbrandingstemperatuur of een gebrek aan zuurstof. De belangrijkste vervuilende stoffen die bij het stoken van hout vrijkomen zijn koolmonoxide en koolwaterstoffen, waaronder PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Ook ontstaan zeer giftige dioxines.

Op de juiste manier stoken is dus zeer belangrijk voor uw gezondheid en het bespaart u en uw buren veel rook- en geurhinder. Het is meestal een kleine moeite om uw vuur veilig en milieuvriendelijk te houden.

  • Kies een kachel die past bij de ruimte die u wilt verwarmen. Uw kachel moet het juiste vermogen hebben.
  • Gebruik de juiste brandstof. Dus geen vochtig of behandeld hout, afval, plastic of krantenpapier. De zogenaamde allesbrander bestaat niet: in een kachel mag u alleen stoken met hout of kolen.
  • Let er op dat uw schoorsteen goed trekt.
  • Houd het weer in het oog. Bij windstil of mistig weer trekt uw schoorsteen niet optimaal zodat uw vuur meer rook en schadelijke stoffen produceert.
  • Laat uw verwarmingsinstallatie en schoorsteen jaarlijks nakijken.
  • Ventileer de ruimte waar uw haard of kachel staat.
  • Smoor het vuur niet (= zuurstoftoevoer belemmeren).

Meer informatie vindt u op de website http://lucht.milieuinfo.be , in de brochure “Slimmer stoken” of bij het milieuloket van de stad

Milieuloket

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
milieu.mesen@publilink.be