Vossen

Wees slimmer dan de sluwe vos

Zoals elders in West-Europa heeft de vos in de jaren ’80 - ‘90 ook in onze streken op spontane wijze zijn herintrede gedaan. De reeds aanwezige populatie is toen globaal in dichtheid toegenomen, maar we kunnen stellen dat deze fase van toename inmiddels voorbij is. Het aantal vossen blijft sedert dien min of meer gelijk in heel Vlaanderen. Als we nu vergelijken met onze buurlanden is de vossendichtheid in West-Vlaanderen niet abnormaal. 

Uiteraard kan niet ontkend worden dat de vos zijn sporen nalaat. Met name eigenaars van neerhofdieren worden soms onaangenaam verrast. Sommigen gewagen zelfs van een heus vossen”probleem”. Het probleem met de vos is echter vooral een ‘samenleving’sprobleem.  En eigen aan samenlevingsproblemen is dat simpele oplossingen niet bestaan. 

Wat staat er op de menukaart van de vos?

Vossen zijn, wat men noemt, echte voedselopportunisten. Zij eten wat voor hen het ‘gemakkelijkst’ te vinden is. Dat kan van alles zijn: knaagdieren (woelmuizen, ratten), konijnen, fazanten, vogels, eieren, insecten (sprinkhanen, mestkevers, meikevers), kadavers, regenwormen en slakken. Ook plantaardig voedsel komt voor op het menu van de vos. Allerlei valfruit, bosbessen, bramen, enz.

Is de vos bejagen dé oplossing?

De jacht op de vos is decreetaal toegestaan van 1 oktober tot en met 14 februari en dit enkel door jachtrechthouders. Slechts in bepaalde gevallen is bestrijding van de vos mogelijk buiten de jachtperiode. Hiervoor moet goedkeuring bekomen worden van het Agentschap voor Natuur & Bos. Opgemerkt dient te worden dat het gebruik van vergif, stroppen of klemmen altijd verboden is. Een vossenhol (burcht) zelf geniet alle mogelijke bescherming. Noch jacht bij de burcht, noch verstoring van de burcht zijn toegelaten.

Een vos is dan wel bejaagbaar, de vraag blijft echter of dat jacht maken op de vos een oplossing biedt. Vossen zijn immers territoriale dieren met leefgebied van 5 tot 10 km². Binnen dit territorium dulden zij in principe geen vreemde soortgenoten. Vossen bejagen betekent territoria leegmaken, die heel snel weer kunnen worden ingenomen door andere, meestal jonge dieren.

Hoe valt er te leven met de vos als buur?

Veel efficiënter dan jacht is het nemen van een aantal maatregelen om pluimvee te beschermen. Een vos is zeer behendig. Een draadafsluiting van anderhalve meter is voor hem nauwelijks een hindernis. Enkele concrete tips helpen om de vos buiten te houden zijn:

·        voorzie in een afsluitbaar nachthok voor je pluimvee;

·        omheiningen van 2 meter strak gespannen draad maken het de vos moeilijk;

·        de afsluiting bovenaan een stukje naar buiten laten hellen maakt het de vos nog moeilijker;

·        een klein elektrisch schrikdraadje bovenaan de omheining kan ook al wonderen doen;

·        indien mogelijk kan je ook een net spannen boven je kippenren;

·        door de afsluiting onderaan een 20-tal cm in te graven of een vorm van verharding te voorzien naast de draag vermijd je dat er onderdoor kan gegraven worden;

·        een hond als huisdier schrikt de vos ook af.

Meer info?

De provincie maakte een bondige folder om inwoners in het buitengebied te informeren over de vos. U kan deze gratis folder opvragen bij het milieuloket van onze stad.

Milieuloket

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
milieu.mesen@publilink.be