Bijen en hommels in nood

Het gaat niet goed met de Honingbij. Dat is inmiddels wereldwijd bekend omdat we deze soort voortdurend bestuderen en koesteren. Over het waarom van de massale bijensterfte  bestaan er verschillende hypothesen. Een sluitend antwoord vanuit de wetenschap om deze achteruitgang een halt toe te roepen werd tot op heden echter nog niet gevonden.

Naast de honingbij delen ook verschillende soorten solitaire bijen en hommels, in de klappen. Veel van deze soorten spelen een erg belangrijke rol bij de bestuiving van wilde planten en economische belangrijke land- en tuinbouwgewassen. Andere staan dan weer bekend als ‘biologische bestrijders’ en spelen een unieke rol bij het in stand houden van kwetsbare, natuurlijke evenwichten.

Je hoeft echter geen specialist te zijn om de bijenpopulatie een handje te helpen. Zo kan je bijvoorbeeld in de eigen tuin al heel wat doen om de bijen en hommels een handje te helpen.

Er zijn om te beginnen drie belangrijke vuistregels die je in acht moet nemen:

  • Gebruik GEEN pesticiden: hoe selectief een pesticide ook moge werken (volgens de verpakking tenminste), er is altijd is er wel een ‘neven’effect.
  • Zorg voor een gevarieerd voedselaanbod: bijen zijn voor hun voeding aangewezen op stuifmeel als eiwit- en mineralenbron en op nectar voor energiewinning.
  • Zorg voor voldoende nestgelegenheid: de meeste solitaire bijen maken hun nest in de grond, andere soorten verkiezen holle stengels van riet, vlier, braam en framboos of in allerhande speten en kieren.

Bijenvriendelijke tips voor de tuinVerder kan je met rietstengels, holle bamboestokjes en takjes van vlier een heus ‘bijenhotel’ bouwen. Ook houten blokken met gaten tussen de twee en de acht centimeter zijn perfect als nestgelegenheid te gebruiken. Plaats zo’n nestkast bij voorkeur op een plek die veel zon krijgt en beschut is tegen wind en regen. Onder een dakgoot of vensterbank tegen een zuidelijke georiënteerde muur is bijvoorbeeld ideaal.

De provincie West-Vlaanderen publiceerde een brochure met enkele concrete tips voor een bijenvriendelijke tuin. De brochure bevat o.a. een suggestieve plantenlijst met enkele goede stuifmeel- en nectarleveranciers. De brochure ‘Bijen en hommels in nood’ is gratis te verkrijgen via het milieuloket van onze stad ofwel online via www.west-vlaanderen.be/natuur.

Milieuloket

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
milieu.mesen@publilink.be