Omgevingsvergunning (luik milieu)

Voor het uitbaten van een hinderlijke inrichting is een omgevingsvergunning vereist. Vanaf 1 september 1991 werd een nieuw Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM) van kracht. Naargelang van de aard en belangrijkheid van de daaraan verbonden milieueffecten worden alle inrichtingen ingedeeld in drie klassen: inrichtingen van klasse 1, klasse 2 en klasse 3.

De melding (klasse 3) is de eenvoudigste procedure en dus van toepassing voor de minst hinderlijke inrichtingen. Wat betreft de omgevingsvergunningen, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de vergunning klasse 1 waarvoor de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen bevoegd is, en een vergunning klasse 2, die door het College van Burgemeester en Schepenen wordt verleend. De klasse wordt bepaald door het soort activiteit en het vermogen van de toestellen.

Waar moet ik mijn aanvraag indienen? Alle aanvragen worden voortaan DIGITAAL ingediend op omgevingsloket.be

http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Websites:

Vlarem – Vlaams Reglement betreffende milieuvergunning: http://www.emis.vito.be/navigator/

Agentschap Ondernemen (AO): http://www.vlao.be/

Milieuloket

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
milieu.mesen@publilink.be