KGA

Bepaalde huishoudelijke afvalstoffen kunnen, omwille van hun samenstelling of aard, mogelijk een gevaar betekenen voor de gezondheid van de mens en het leefmilieu (bodem, lucht, water, ….). Een specifieke verwerking van deze afvalstoffen is dan ook noodzakelijk.
Concreet gaat het over bijvoorbeeld: verven, inkten, lijmen, harsen, motorolie, frituurvetten en -oliën, solventen, zuren en basen, schoonmaakmiddelen, auto-accu's en batterijen, producten met kwik (zoals TL-lampen), cosmetica, bestrijdingsmiddelen, chemicaliën, brandblussers, … en ook hun verpakkingen, zeker als ze restanten van deze producten bevatten.

Hoe voorkom je het?

  • Kies voor milieuvriendelijke alternatieven in plaats van schadelijke chemische verdelgers
  • Een spuitbuis kan je makkelijk vervangen door een verstuiver.
  • Vermijdt toestellen met niet heroplaadbare batterijen

Wat doe je ermee?

  • Deze afvalsoorten verzamel je in je milieubox en dan kun je dit makkelijk meebrengen naar het containerpark om alles in de brenghoek voor KGA te sorteren volgens de aanduidingen van de parkwachter.
  • Je bewaart het best de originele verpakkingen zodat verschillende vloei stoffen niet gemengd geraken!
  • Je herkent ze meestal aan de symbolen op de verpakking:
  • Let wel: oude of vervallen geneesmiddelen breng je terug naar de apotheek. Bewaar de verpakking zodat jouw apotheker de herkomst kent. Nadien kun je de lege verpakkingen deponeren op het containerpark in de desbetreffende container.

Meer informatie bij het milieuloket van de stad

Milieuloket

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
milieu.mesen@publilink.be