Asbest

Asbest werd vroeger veel gebruikt, in zeer uiteenlopende toepassingen. Mogelijk ook in of om uw woning. Het is immers een veelzijdig materiaal met uitstekende kwaliteiten. Maar na enige tijd ontdekte men dat het inademen van asbestvezels ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Gevolgen die pas jaren later aan het licht komen. Vandaar dat gebruik en hergebruik van asbest en materiaal dat asbest bevat sinds 1998 verboden zijn. Moet u zich nu meteen zorgen maken? Nee, absoluut niet.

Asbesthoudende materialen werden destijds gebruikt voor allerhande toepassingen. Van de meest voorkomende toepassingen in en om het huis zijn golfplaten op dak, dak- en gevelleien, bloembakken, schouwpijpen en luchtkanalen, imitatiemarmer, vensterdorpels en muurkappen,  Die helpen u een eind op weg om ze bij u thuis te herkennen. Met het blote oog valt asbest nooit met 100 % zekerheid te identificeren. Daarvoor zijn tests nodig van een erkend laboratorium. De gegevens van alle erkende laboratoria vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, op het adres http://www.meta.fgov.be/pa/paa/framesetnlg00.htm. Indien u niet over internet beschikt, kan u de lijst ook opvragen via het telefoonnummer 02-233 45 93.

Ongebonden asbest, sterk verweerd asbestcement en moeilijk te verwijderen toepassingen (ook van asbestcement) kunt u niet zelf op een veilige manier afbreken. Zonder gespecialiseerde kennis en uitrusting is de kans reëel dat er een grote hoeveelheid asbestvezels in de omgevingslucht terechtkomen. U stelt zichzelf dan bloot aan onnodige risico's. Doe in dergelijke gevallen dus een beroep op een professionele asbestverwijderaar. De gegevens van alle erkende asbestverwijderaars vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, op het adres http://www.meta.fgov.be/ pa/paa/framesetnlg00.htm. U kunt de lijst ook opvragen via het telefoonnummer 02-233 45 93.

  • Indien u toch wenst zelf hechtgebonden asbest wil verwijderen zijn er zeven veiligheidstips voor wie zelf
  • Controleer of het materiaal hechtgebonden is, nog in relatief goede staat verkeert, en makkelijk door uzelf te verwijderen valt. Is dat niet het geval, dan neemt u beter contact op met een erkend asbestverwijderaar.
  • Bevochtig het materiaal intens, zodat eventueel loskomende vezels niet gaan rondwaaien.
  • Verwijder de delen een voor een, met de hand.
  • Gebruik uitsluitend handwerktuigen.
  • Zorg als u binnenshuis werkt voor een goede verluchting, en reinig achteraf met water. Gebruik geen stofzuiger!
  • Spring voorzichtig om met het verwijderde materiaal: zorg dat het niet kan breken.
  • Breng het hechtgebonden asbestafval meteen naar het containerpark of de stortplaats. Deponeer het niet bij het bouw- en sloopafval. Informeer indien nodig bij de parkwachters.

Meer informatie bij het milieuloket van de stad

Milieuloket

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
milieu.mesen@publilink.be