E-loket

Uittreksels dienst bevolking

Belangrijk: Om een uittreksel van de dienst bevolking te kunnen aanvragen moet je in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart (eID) en jouw computer moet uitgerust zijn met een geïnstalleerde kaartlezer. Het programma Acrobat Reader moet geïnstalleerd zijn. Je kan dit gratis downloaden van de website www.adobe.be.

Hoe werkt het?
Nadat men op de link heeft geklikt (die je hieronder kunt vinden) moet men inloggen met de eID. Men krijgt onmiddellijk het uittreksel op het scherm (in pdfformaat). Dit uittreksel werd digitaal ondertekend door het rijksregister. Het afdrukken van dit uittreksel heeft géén waarde, de aanvrager moet het uittreksel op een digitale manier (bv e-mail, usb stick) bezorgen aan de vrager.
Is de informatie in het uittreksel niet correct? Neem dan contact op met de dienst bevolking van Mesen.

Aanvragen Getuigschrift van inschrijving

Dit getuigschrift bevat alle informatie over uw inschrijving bij uw gemeente of stad. U vindt er verder dezelfde informatie als in het uittreksel uit het bevolkingsregister.

Aanvragen Samenstelling van het gezin

Dit uittreksel uit het bevolkingsregister bevat een overzicht van alle gezinsleden die zijn ingeschreven bij het gezinshoofd op het ogenblik van de opstelling van dit uittreksel.

Aanvragen Bewijs van leven

Met dit attest kan u officieel aantonen dat u nog in leven bent, zonder dat u zich persoonlijk moet aanmelden bij de dienst die dit bewijs vraagt.

Aanvragen Bewijs van nationaliteit

Met dit attest kan u uw Belgische nationaliteit aantonen.

Aanvragen Getuigschrift van verblijf

Met dit getuigschrift kan u bewijzen dat u op een bepaald adres staat ingeschreven en vanaf wanneer. U kan dit document nodig hebben bij een sollicitatie, voor de rechtbank of bij het oprichten van een onderneming.

Bevolking

Markt 22
Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
bevolking@mesen.be