Aangifte van overlijden

In de praktijk is het meestal de begrafenisondernemer die alle formaliteiten van de aangifte vervult. Maar je mag deze formaliteiten ook zelf vervullen.
Het overlijden moet aangegeven worden op de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is.

Bij de aangifte leg je volgende documenten voor:

  1. het attest van overlijden opgemaakt door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld;
  2. de identiteitskaart van de overledene;
  3. het rijbewijs van de overledene;
  4. het huwelijksboekje; voor ongehuwde overledenen het huwelijksboekje van de ouders;
  5. voor niet-inwoners: een attest inzake de laatste wilsbeschikking afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats;
  6. voor begravingen buiten het grondgebied is een "toelating tot begraven" vereist van het gemeentebestuur op wiens grondgebied de begraafplaats gelegen is;
  7. in geval van crematie: een crematieaanvraag (dit kan de laatste wilsbeschikking zijn) en een medisch attest van een beëdigd geneesheer (verschillend van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld).

Burgerlijke Stand

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
bevolking@mesen.be