Aangifte geboorte

De vader, moeder of beide ouders zijn wettelijk verplicht aangifte te doen van de geboorte binnen de 15 kalenderdagen (dag van de geboorte niet inbegrepen).
Deze aangifte moet gebeuren op het gemeente- of stadhuis van de geboorteplaats van het kindje.

Welke documenten voorleggen?

  • het geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of vroedvrouw;
  • de identiteitskaart(en) van de aangever(s);
  • indien je gehuwd bent, je trouwboekje.

Opmerking:
Indien moeder en vader van het kindje niet gehuwd zijn, dan kan de vader de aangifte niet doen (zonder de moeder) tenzij hij het kind erkend heeft voor de geboorte.

Kraamgeld

Vanaf de 6de zwangerschapsmaand kan je als loontrekkende, werkzoekende, invalide, gepensioneerde of loopbaanonderbreker het kraamgeld aanvragen.

Dit gebeurt door middel van een formulier dat je ontvangt van je werkgever of van het kinderbijslagfonds. De uitbetaling van de premie kan al na het verstrijken van de zevende zwangerschapsmaand gebeuren.

Inentingen

De inenting tegen poliomyelitis (kinderverlamming) is verplicht en moet voor de leeftijd van 18 maanden gebeurd zijn. De inentingen kunnen gebeuren bij de huisarts of bij Kind en Gezin. Een bewijs dat het kind is ingeënt moet op de dienst burgerzaken worden afgeleverd.

Geboortepremie

Werkgevers, ziekenfondsen en syndicaten geven bij een geboorte soms een geboortepremie. Indien je daarvan wenst te genieten neem je best contact met hen op.

Meer informatie bij de Dienst Burgerlijke Stand

Burgerlijke Stand

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
bevolking@mesen.be