Aangifte huwelijk

Aangifte

Aangifte van je huwelijk doe je in de gemeente waar je wilt huwen. Eén van de partners moet daar ingeschreven zijn. Die aangifte doe je samen met je partner op de dienst burgerlijke stand.
Bij afwezigheid van je partner heb je een gelegaliseerde volmacht nodig (handtekening moet gewettigd zijn) waaruit zijn/haar toestemming met de aangifte blijkt.
Na de aangifte volgt een wettelijke wachttermijn van 14 dagen vooraleer je kan huwen. De aangifte mag niet vroeger dan zes maanden voor de huwelijksdatum gebeuren.

Vanaf 1 februari 2006 zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor de documenten die je nodig hebt .
Ben je echter geboren of bijvoorbeeld gescheiden in het buitenland, dan moet je zelf voor de nodige afschriften van de akten zorgen. Deze stukken mogen maximaal 6 maanden oud zijn en dienen te voldoen aan de vereiste legalisaties. Ze moeten ook in België in het Nederlands vertaald zijn door een beedigde vertaler.
Ben je geen Belg dien je eveneens een attest van de nationale wetgeving inzake huwelijken, te verkrijgen op het consulaat, voor te leggen. (Dit zijn de huwelijksvoorwaarden zoals in het land van herkomst voorgeschreven bv. leeftijd, toestemming ouders, …)
Ook voorzien van de nodige legalisaties en vertaald in het Nederlands door een beedigde vertaler.

Ben je minderjarig, dan moet je toestemming aanvragen bij de Jeugdrechtbank. Zonder toestemming kan je als minderjarige niet in het huwelijk treden.

Getuigen

Je hebt twee meerderjarige getuigen nodig die aanwezig zijn bij het huwelijk.
Bij de aangifte van je huwelijk geef je hun naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats en de verwantschap. Op de dag van je  huwelijk moeten de getuigen hun identiteitskaart tonen.

Huwelijkscontract

Wanneer je huwelijkscontract wordt verleden voor een notaris, moet het bewijs hiervan overhandigd worden aan de Dienst Burgerlijke Stand, ten laatste 8 dagen voor het huwelijk.

Kort verlet

Het formulier met de aanvragen voor kort verlet breng je uiterlijk 8 dagen voor het huwelijk binnen op de dienst burgerlijke stand.

Wanneer kan je huwen?

    1. alle werkdagen tijdens de openingsuren
    2. zaterdag tussen 08 en 17 uur

Meer informatie bij Dienst Burgerlijke Stand

Burgerlijke Stand

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 10
F 057 48 65 63
bevolking@mesen.be