Milieuraad

Voorzitter: Katrien Demeulemeester

Secretariaat: Suzy Vanhoutte

Info: bevolking@mesen.be

Website: www.milieuraad.be/mesen

Wat en voor wie?

De milieuraad is het erkende adviesorgaan voor alle milieu-, natuur- en groenaangelegenheden binnen de gemeente. Elke vereniging, werkzaam op het grondgebied van de stad, kan tot deze raad toetreden. Aanvragen dienen schriftelijk gericht te worden aan het milieuloket van de stad

Doelstellingen?

  • Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviseren van het stadsbestuur over stedelijke groen-, natuur- en milieumateries.
  • Bevorderen van een integraal milieubeleid in het belang van alle inwoners van de stad.