OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Mesen is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid en staat open voor elke inwoner van de stad.

Het OCMW heeft als opdracht er voor te zorgen dat elke persoon een leven kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De werking van het OCMW wordt bij wet geregeld (OCMW decreet 19 december 2008).

Via de onderstaande pagina's kunt u meer informatie vinden over de specieke bevoegdheden en werking van het OCMW

Contacteer ons

Markt 22
8957 Mesen
tel. 057 22 17 16
fax 057 48 65 63
ocmw@mesen.be

Openingsuren

Maandag: 8u30 tot 12u00 /  Namiddag gesloten

Dinsdag: 8u30 tot 12u00 /    Namiddag gesloten

Woensdag: 8u30 tot 12u00 / Namiddag gesloten

Donderdag: 8u30 tot 12u00 / 13u30 tot 18u30

Vrijdag: 8u30 tot 12u00 /     Namiddag gesloten