Sociale Dienst

De Sociale Dienst biedt persoonlijke en praktisch gerichte hulp,  ondersteuning
en begeleiding aan. Iedereen heeft recht op deze hulp.
Samen worden alle vragen, problemen, moeilijkheden en noodsituaties van klein
tot groot aangepakt en worden de positieve mogelijkheden bekeken. 
Discretie wordt verzekerd.

Wegwijsfunctie

 • Informatie: alle inlichtingen over bestaande sociale diensten en instellingen.
 • Advies: deskundig advies bij persoonlijke, familiale, echtelijke of  financiële
    problemen.
 • Doorverwijzing: op een verantwoorde manier doorverwijzen naar de bevoegde
    instantie voor uw probleem.
 • Algemeen: hulp bij het verwerven van wettelijk voorziene rechten en voordelen.
 • Sociale administratie: hulp bij het invullen van allerhande formulieren.

Financiële dienstverlening

 • Leefloon: het waarborgen van een minimum inkomen aan personen of
    gezinnen die over geen of onvoldoende inkomsten beschikken.
 • Andere financiële steun: in functie van  uw eigen specifieke situatie kan het
    OCMW beslissen over de toekenning van bijzondere financiële steun
    (eenmalig of voor langere tijd).
 • Voorschotten: het OCMW verleent voorschotten op allerhande sociale
    uitkeringen, zoals pensioen, werkloosheid, ziekte-uitkering,…
    Onder bepaalde voorwaarden worden voorschotten verstrekt in geval van niet-
    betaling van onderhoudsgeld voor kinderen.

Contacteer ons

Markt 22
8957 Mesen
tel. 057 22 17 16
fax 057 48 65 63
ocmw@mesen.be

Openingsuren

Maandag:8u30 tot 12u00 /   Namiddag gesloten

Dinsdag: 8u30 tot 12u00 /    Namiddag gesloten

Woensdag: 8u30 tot 12u00 / Namiddag gesloten

Donderdag: 8u30 tot 12u00 / 13u30 tot 18u30

Vrijdag: 8u30 tot 12u00 /      Namiddag gesloten

Of op afspraak