PWA

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap, afgekort PWA, is een vzw. Het laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit.
Algemene info over PWA vind je op deze site

De PWA’s hebben eveneens de opdracht om de activeringsmaatregelen te promoten, zowel naar werklozen als naar werkgevers. Er bestaan verschillende Activa-maatregelen.

Taken van de PWA-beambten in de Lokale Werkwinkel.

  • Inschrijven van werkzoekenden via het cliëntvolgsysteem
  • Matchen van PWA-opdrachten aan werkzoekenden
  • Inschrijven en matchen van werkzoekenden en gebruikers voor PWA-activiteiten
  • Doorverwijzen van werkzoekenden voor begeleiding, opleiding en tewerkstelling
  • Meewerken aan de uitbouw van de lokale dienstenwerkgelegenheid
  • Afleveren van RVA-attesten voor een tewerkstelling
  • Informeren van werkzoekenden over de RVA-reglementering omtrent de federale tewerkstellingsmaatregelen, PWA-regeling en dienstencheques
  • Informeren van werkgevers in verband met activeringsmaatregelen en het systeem van de dienstencheques.
  • Organiseren van opleidings- en of inschakelingsacties voor de PWA-werknemers

Contacteer ons

Markt 22
8957 Mesen
tel. 057 22 17 17
fax 057 48 65 63

Openingsuren

Woensdagnamiddag: 13.30u - 16u.

bureel: St. Medardusplein 1 te Wijtschate.