Boekhouding

Deze dienst staat in voor de financiële verrichtingen van de stad.

U kunt de volgende documenten raadplegen op de financiële dienst:

  • het budget

  • het meerjarenplan

  • de beleidsnota

  • de dienstjaarekening

  • het verslag bij de rekening

Enerzijds wordt er voor gezorgd dat alle ontvangsten tijdig geïnd worden. De belangrijkste ontvangsten zijn de belastingen en de subsidies van hogere overheden.

Anderzijds worden alle uitgaven gecontroleerd en opgenomen in de stadsboekhouding. De belangrijkste soorten uitgaven zijn de personeelskosten, de werkingskosten, de toelagen aan het OCMW, de kerkfabrieken en de politiezone, de schuld en de investeringen.

Producten

Contacteer ons

Markt 22
8957 Mesen
tel. 057 22 17 18
fax 057 48 65 63
boekhouding@mesen.be

Openingsuren

Maandag, woensdag en vrijdag: 8u30-12u00

Donderdag: 08u30-12u00/ 13u30-18u30

Of op afspraak