Boekhouding

Deze dienst staat in voor de financiële verrichtingen van de stad.

U kunt de volgende documenten raadplegen op de financiële dienst:

  • het BUDGET
OCMW Mesen Budgetwijz2019_1 (gepubliceerd 26092019) (533.2 kB)
Stad Mesen Budgetwijz 2019_1 (gepubliceerd 29102019) (2.5 MB)
  • het MEERJARENPLAN
STAD en OCMW Mesen_MJP2020-2025 (gepubliceerd 22012020) (4.8 MB)
STAD en OCMW Mesen_MJP2020-2025_documentatie (gepubliceerd 22012020) (2.9 MB)

STAD en OCMW Mesen_MJP2020-2025_documentatie_deel2 (gepubliceerd 23012020) (1.6 MB)

  • de BELEIDSNOTA
  • de JAARREKENING
OCMW Mesen-jaarrekening 2019 (gepubliceeerd 04052020) (3.3 MB)

OCMW Mesen-jaarrekening 2018 (gepubliceerd 17072019) (3.2 MB)

Stad Mesen-Jaarrekening 2019 (gepubliceerd 01072020) (4.7 MB)
stad Mesen-Jaarrekening 2018 - ingetrokken 24102019 (gepubliceerd 17072019) (3.7 MB)

Stad Mesen-JR 2018 - hervaststelling 24102019 (gepubliceerd 29102019) (3.8 MB)

  • het VERSLAG BIJ DE REKENING

Enerzijds wordt er voor gezorgd dat alle ontvangsten tijdig geïnd worden. De belangrijkste ontvangsten zijn de belastingen en de subsidies van hogere overheden.

Anderzijds worden alle uitgaven gecontroleerd en opgenomen in de stadsboekhouding. De belangrijkste soorten uitgaven zijn de personeelskosten, de werkingskosten, de toelagen aan het OCMW, de kerkfabrieken en de politiezone, de schuld en de investeringen.

Producten

Contacteer ons

Markt 22
8957 Mesen
tel. 057 22 17 18
fax 057 48 65 63
boekhouding@mesen.be

Openingsuren

Maandag, woensdag en vrijdag: 8u30-12u00

Donderdag: 08u30-12u00/ 13u30-18u30

Of op afspraak