Financieel directeur

De financieel directeur is de verantwoordelijke voor:

- De inning van de ontvangsten en voor de betaling van de uitgaven.
- De boekhouding
- Het opstellen van de jaarrekening en de eindrekeningen.
- Het beheer van de kasvoorraad en het dagelijks beheer van de gelden.

De financieel directeur is ook financieel raadgever van het college en de gemeenteraad en controleert de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven.

Contacteer ons

Markt 22
8957 Mesen
tel. 057 22 17 15
fax 057 48 65 63
ontvanger@mesen.be

Openingsuren

Enkel op afspraak. Afspraak kan via 057 22 17 10 of via ontvanger@mesen.be