College van Burgemeester en Schepenen

Taken
Het College voert de besluiten van de gemeenteraad uit en is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid van de gemeente.

Zittingen
De vergaderingen vinden elke week plaats en zijn niet openbaar.  Het college is een collegiaal orgaan.  Dit betekent dat ze gezamenlijk over alle materies beslissen, doch er is een interne taakverdeling, zie hieronder.

Samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen
Het College van Burgemeester en Schepenen bestaat uit de burgemeester en 3 schepenen die worden bijgestaan door de algemeen directeur. 

Burgemeester

Dhr Sandy Evrard

Markt 11

8957 Mesen

057 22 17 11 (stadhuis)

057 44 51 43 (privé)

0475 56 62 97

burgemeester@mesen.be

MLM

 • Algemeen beleid
 • Burgerlijke stand
 • Bevolking
 • Financiën en begroting
 • Internationale betrekkingen
 • Openbare nutsvoorzieningen
 • Openbare werken
 • Ruimtelijke ordening
 • Veiligheidsbeleid
 • Patrimonium
 • Verkeer en mobiliteit
 • Personeelszaken
 • Eredienst
 • Informatie
 • ICT en informatieveiligheid
 • Lokale economie

Eerste Schepen 

Dhr Kim Develter

kim.develter@mesen.be

MLM

 • Sport
 • Toerisme
 • Onderwijs
 • Begraafplaats
 • Landbouw
 • Groenvoorzieningen
 • Leefmilieu
 • Waterbeheer
 • Huisvuil en afvalbeleid

Tweede Schepen

Mevr Maïté Hellem

Maite.hellem@mesen.be

MLM

 • Cultuur
 • Jeugd
 • Bibliotheek
 • Feestelijkheden
 • Plechtigheden
 • Archiefbeheer
 • Dierenwelzijn

Derde Schepen en Voorzitter Bijzonder comité

Mevr Melanie Verdru

0499 21 21 62

Melanie.verdru@mesen.be

MLM

 • Sociale zaken en lokaal sociaal beleid
 • Gezin
 • Derde leeftijd
 • Huisvesting en woonbeleid
 • Tewerkstelling
 • Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen directeur

Dhr Patrick Florissoone

Markt 22

8957 Mesen

057 22 17 12

secretaris@mesen.be

Besluit van de burgemeester:

Protocollen:

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar het lokaal bestuur Mesen in het kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (handhaving quarantainemaatregelen COVID-19 door het stadsbestuur) (gepubliceerd 29012021) Bijlage: Protocol quarantainehandhaving_Mesen (gepubliceerd 01022021) (1.6 MB)

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen de gemeente bestuur Langemark-Poelkapelle en OCMW bestuur Mesen in het kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (inschakelen van het OCMW bij de handhaving quarantainemaatregelen COVID-19) (gepubliceerd 29012021).

· Protocol dd. 06/03/2020 inzake de uitwisseling van persoonsgegevens tussen cvba De Leie en de steden van de intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen m.b.t. de mededeling van de wachtlijnen door De Leie aan de woondienst in het kader van de opmaak van een wachtanalyse. Protocol mededeling persoonsgegevens - (957.4 kB)

Politieverordeningen:

Lijst beslissingen schepencollege: