Betalingsproblemen

Betalingsproblemen

De dienst betalingsproblemen kan mensen die een financiële tegenvaller hebben helpen. We hebben 3 afdelingen:

Budgetbegeleiding

Voor wie?

Voor personen met een schuldenproblematiek.

Iedereen kan een financiële tegenvaller hebben, en dit door werkloosheid, echtscheiding, ziekte, overbesteding…

De dienst budgetbeheer en schuldbemiddeling  helpt u om uw financiële situatie opnieuw onder controle te krijgen, en zo de in het verleden opgebouwde schulden af te betalen.

We proberen hierbij een begeleiding aan te bieden die er op termijn toe leidt dat u uw eigen budget weer kan beheren, en zo kan beginnen aan een nieuwe toekomst.

Wat?

budgetbegeleiding : U beheert zelf uw inkomsten, maar krijgt hierin begeleiding, betaling- en bestedingsadvies.


Budgetbeheer

Voor wie?

Voor personen met schuldenproblematiek.

Iedereen kan een financiële tegenvaller hebben, en dit door werkloosheid, echtscheiding, ziekte, overbesteding…

De dienst budgetbeheer en schuldbemiddeling  helpt u om uw financiële situatie opnieuw onder controle te krijgen, en zo de in het verleden opgebouwde schulden af te betalen.

We proberen hierbij een begeleiding aan te bieden die er op termijn toe leidt dat u uw eigen budget weer kan beheren, en zo kan beginnen aan een nieuwe toekomst.

Wat?

budgetbeheer : Al uw inkomsten worden gestort op een budgetrekening bij het OCMW, waar de maatschappelijk assistent volmacht over heeft. U ontvangt een wekelijks leefgeld.
De maatschappelijk assistent maakt afspraken met de verschillende schuldeisers en voert de gemaakte afspraken uit. Het verloop van de afbetalingen wordt op regelmatige tijdstippen met u besproken.
U leert stapsgewijs om uw budget opnieuw zélf te beheren.


Collectieve schuldenregeling

Voor wie?

Voor personen met schuldenproblematiek.

Iedereen kan een financiële tegenvaller hebben, en dit door werkloosheid, echtscheiding, ziekte, overbesteding…

De dienst budgetbeheer en schuldbemiddeling  helpt u om uw financiële situatie opnieuw onder controle te krijgen, en zo de in het verleden opgebouwde schulden af te betalen.

We proberen hierbij een begeleiding aan te bieden die er op termijn toe leidt dat u uw eigen budget weer kan beheren, en zo kan beginnen aan een nieuwe toekomst.

Wat?

collectieve schuldenregeling : Als er niet meer onderhandeld kan worden met de schuldeisers, omdat de schuldenlast te hoog is of omdat de eventuele afbetalingen niet in verhouding staan tot de intresten en kosten die aangerekend worden, kan de rechtbank ingeschakeld worden.
U moet dan een verzoekschrift indienen bij de Beslagrechter. Het OCMW of een advocaat kan u hierbij helpen. De Beslagrechter stelt een schuldbemiddelaar aan die uw inkomsten zal beheren. Alle lopende vaste kosten worden betaald, er wordt een leefgeld betaald en de schulden worden in de mate van het mogelijke afbetaald. Er kunnen geen bijkomende intresten meer aangerekend worden op uw schulden.

OCMW

Markt 22
8957 Mesen
T 057 22 17 16
F 057 48 65 63
ocmw@mesen.be