Tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap

Hebt u in uw leefsituatie een aantal hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel, een eetapparaat of een boodschappenwagen? Hebt u nood aan aanpassingen aan uw woning of auto? Of hebt u nood aan de bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden? Of wilt u een tussenkomst bij de aankoop van incontinentiemateriaal (pampers)?

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming voor hulpmiddelen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan kunt u altijd informeren bij het VAPH of voor uw specifieke situatie een uitzondering mogelijk is.

Procedure

Als u hulpmiddelen of aanpassingen aanvraagt, is het heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en pas daarna tot de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing overgaat.

Meer informatie over de aanvraagprocedure voor minderjarigen en meerderjarigen vindt u op de website van het VAPH.

Bedrag

Koopt u een hulpmiddel of laat u een aanpassing uitvoeren, dan dient u de factuur nadien in bij het kantoor van het VAPH in uw provincie. Hoeveel u terugkrijgt voor de aankoop van een hulpmiddel, hangt af van de referteprijs en de kostprijs op de factuur. U vindt meer informatie over de terugbetalingsmodaliteiten op de website van het VAPH.

De volledige lijst van hulpmiddelen en aanpassingen (= refertelijst) kan u terugvinden op de website van het VAPH. U vindt er ook een lijst van hulpmiddelen die niet worden terugbetaald.

Als u als 65+’er een aanpassing aan uw woning laat uitvoeren, komt u mogelijk ook in aanmerking voor een aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen.

Regelgeving

Besluit voor individuele materiële bijstand van 13 juli 2001.