Tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap

Hebt u in uw leefsituatie een aantal hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel, een eetapparaat of een boodschappenwagen? Hebt u nood aan aanpassingen aan uw woning of auto? Of hebt u nood aan de bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden? Of wilt u een tussenkomst bij de aankoop van incontinentiemateriaal (pampers)?

Zodra u door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend bent als persoon met een handicap, kunt u er terecht voor heel wat financiële tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, aanpassingen of bijstand. U vindt de volledige lijst van hulpmiddelen en aanpassingen (= refertelijst) op de website van het VAPH. U vindt er ook een lijst van hulpmiddelen die niet worden terugbetaald.

Als u als 65+'er een aanpassing aan uw woning laat uitvoeren, komt u mogelijk ook in aanmerking voor een aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen.

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming voor hulpmiddelen moet u:

  • in Vlaanderen wonen of verblijven. Met Vlaanderen worden de 5 Vlaamse provincies en de 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie bedoeld.
  • jonger dan 65 jaar zijn of al voor uw 65ste erkend zijn bij het VAPH. In dat laatste geval moeten de gevraagde hulpmiddelen of aanpassingen bedoeld zijn voor dezelfde aandoening als vóór uw 65ste verjaardag.

Procedure

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u op de website van het VAPH.

Bedrag

Hoeveel u terugkrijgt voor de aankoop van een hulpmiddel, hangt af van de referteprijs en de kostprijs op de factuur. U vindt meer informatie over de terugbetalingsmodaliteiten op de website van het VAPH.

Regelgeving

Besluit voor individuele materiële bijstand van 13 juli 2001.