Update Covid-19

28
okt
2021

Coronamaatregelen vanaf 20 november

Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen:

In samenspraak met de ministers van Onderwijs werd beslist om de mondmaskerplicht in het secundair onderwijs opnieuw in te voeren. Lees meer over de maatregelen in het onderwijs.

Telewerken wordt opnieuw verplicht voor functies die zich hiertoe verlenen. Er wordt per personeelslid:

- één terugkeerdag per week voorzien;

- vanaf 13 december wordt dat 2 dagen per week.

De mondmaskerplicht is verder uitgebreid en wordt breed ingezet vanaf de leeftijd van 10 jaar. Zo zult u ook in de horeca een mondmasker moeten dragen wanneer u zich in de zaak verplaatst. (meer informatie hieronder)

Het Covid Safe Ticket (CST) wordt uitgebreid met een mondmaskerplicht in volgende sectoren:

- publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,

- horeca, ook als er privé-bijeenkomsten plaatsvinden

- schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Dancings, discotheken en nachtclubs blijven open maar met extra veiligheidsmaatregelen. Zij hebben de keuze:

- om bovenop het Covid Safe Ticket een algemene mondmaskerplicht te handhaven;

- of hun bezoekers te verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse.

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 20 november 2021 en gelden tot minstens 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

Mondmaskerplicht

Het dragen van mondmaskers (neus en mond volledig bedekt) is algemeen verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar (vanaf 20/11 vanaf 10 jaar):

- in de binnenruimtes van winkels en winkelcentra, zowel voor het personeel als voor de klanten

- bij de medische en niet-medische contactberoepen (bv. kappers), zowel voor het personeel als voor de klanten

- op het openbaar vervoer, aan de halte of op het perron en in de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens

- in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen

- in de zorginstellingen (ziekenhuizen, woonzorgcentra, ...), vaccinatiecentra, testcentra en triagecentra

- in de binnenruimtes van inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra

- in bibliotheken, speleotheken en mediatheken

- tijdens erediensten binnen

En bijkomend vanaf 20 november:

- bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement

- in horecazaken en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend

- in fitnesscentra

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Sinds maandag 8 november 2021 zijn mondmaskers ook verplicht voor leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar als er in de klas niet genoeg afstand kan worden gehouden en er geen ventilatie is. Vanaf 20 november geldt de mondmaskerplicht ook voor leerlingen in het secundair onderwijs. Lees meer over de maatregelen in het onderwijs.

Deze verplichtingen vormen een federale sokkel die geldt voor het hele land. Regionale overheden voorzien strengere verplichtingen wanneer de epidemiologische situatie dat vereist. Daarnaast blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen wanneer de veiligheidsafstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden.

Sociale contacten, afstand houden en ventilatie

Het is belangrijk om de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus te blijven respecteren. Daarom blijft het belangrijk om:

- onze sociale contacten te beperken;

- vooral af te spreken in de buitenlucht;

- waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden of een mondmasker te dragen.

Ook het goed ventileren van gesloten ruimtes blijft een belangrijke maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus.

Verplaatsingen en reizen

Alle verplaatsingen in eigen land zijn toegestaan. Ook reizen naar het buitenland is weer mogelijk, maar reizen naar rode zones binnen de Europese Unie of naar landen buiten de EU blijven intussen sterk afgeraden.

Meer informatie over reizen naar het buitenland vindt u op info-coronavirus.be

 

Bron: https://www.vlaanderen.be/maatregelen-tijdens-de-coronacrisis