Vervoerregio Westhoek

Toenemend vrachtverkeer, veel gevarieerder fietsverkeer, onveilige wegen, impact op milieu, …  mobiliteitsproblemen los je niet op in je eentje.  Ze zijn zo complex dat ze de grenzen van steden en gemeenten overstijgen. Daarom zijn er de vervoerregio’s.  Sinds 2019 werken we in de vervoerregio Westhoek met alle betrokken gemeenten en mobiliteitspartners aan een gezamenlijke toekomstvisie voor de 15 gemeenten in de regio.  Het gaat ook breder dan mobiliteit alleen: ook klimaat, ruimte, communicatie, … zijn minstens even belangrijk.

Het regionaal mobiliteitsplan wordt het kader waarin voor elke mobiliteitsuitdaging staat hoe we dit willen oplossen en welke concrete acties nodig zijn. 

Het resultaat van alle studiewerk en samenwerkingen wordt aan u voorgelegd in een openbaar onderzoek. Dit wordt georganiseerd vanaf 17 augustus tot en met 15 oktober 2023.
www.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-vervoerregio-westhoek  
https://www.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-vervoerregio-westhoek-fr