WIJZIGINGEN IN HET LOKAAL POLITIECOMMISSARIAAT

Vanaf 1 maart wordt het lokaal commissariaat opgenomen in een grotere “regio West”.  Deze regio omvat de vroegere lokale commissariaten van Mesen, Poperinge, Heuvelland en Vleteren. Dit heeft gevolgen voor de openingsuren en de contactgegevens. De overige dienstverlening vanuit de zone Arro Ieper (interventie, recherche, verkeer,…) blijft dezelfde.

Regiopost (Markt 22, 8957 Mesen)

Het huidige lokaal commissariaat blijft bestaan als regiopost voor wijkwerking.

Er wordt enkel gewerkt op afspraak, die je kan maken via onderstaande gegevens :

E-Mail: PZ.Arroieper.RegioWest@police.belgium.eu

https://www.arroieper.be/nl/pagina/53/mesen.html

Telefoonnummer: 057/334 000

Wijkinspecteur

In de regiopost is er 1 wijkinspecteur, Frank Gillebert.

Voor problemen is de wijkinspecteur het eerste aanspreekpunt. Tot hun taken behoren onder andere:

• Aanwezig zijn in de wijk en contact leggen met de inwoners

• Oog hebben voor sociale problemen

• Aandacht hebben voor mogelijke criminele activiteiten

• Adreswijzigingen en andere opdrachten voor de gemeente

• Toezicht op markten, wielerwedstrijden, buurtfeesten, kermis, …

• Toezicht aan scholen, speelpleinen en publieke plaatsen

• Instaan voor de orde en rust in de wijk

• Informatie inwinnen

• Mensen advies geven en doorverwijzen

• Bemiddelen bij burenruzies en andere geschillen

• Uitvoeren van opdrachten van het parket in de wijk

• Schade aan de openbare weg en aan gebouwen, speelpleinen, ... signaleren en doorgeven

• Lokale problemen aanpakken