Belastingen

AANVULLENDE PERSONENBELASTINGEN

DATUMDOCUMENTPUBLICATIEDATUM
21 December 2020HEFFING VAN EEN AANVULLENDE GEMEENTEBELASTING OP DE PERSONENBELASTING VOOR DE JAREN 2021 TEM 202522 December 2020

BELASTING OP AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN

DATUMDOCUMENTPUBLICATIEDATUM
30 November 2020AANPASSING VAN HET GEMEENTELIJK BELASTINGREGLEMENT OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE BESCHEIDEN7 December 2020
30 December 2019HEFFING VAN EEN CONTANTBELASTING OP AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE BESCHEIDEN VOOR DE JAREN 2020-20259 januari 2020

OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING

DATUMDOCUMENTPUBLICATIEDATUM
21 December 2020HEFFING VAN OPCENTIMES OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR DE JAREN 2021 TEM 202522 December 2020

BELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN OF WONINGEN

DATUMDOCUMENTPUBLICATIEDATUM
30 December 2019HEFFING VAN EEN GEMEENTEBELASTING OP LEEGSTAND VOOR DE JAREN 2020-20257 December 2020

BELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN

DATUMDOCUMENTPUBLICATIEDATUM
30 December 2019HEFFING VAN EEN GEMEENTEBELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN VOOR DE JAREN 2020-20259 januari 2020


BELASTING OP LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN

DATUMDOCUMENTPUBLICATIEDATUM
17 Februari 2020VERLENGING VAN EEN GEMEENTEBELASTING OP LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN VOOR DE JAREN 2020-2025 
30 December 2019VERLENGING VAN DE GEMEENTEBELASTING VOOR LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN VOOR DE JAREN 2020-20259 januari 2020

MILIEUBELASTING

DATUMDOCUMENTPUBLICATIEDATUM
30 December 2019HEFFING VAN EEN GEMEENTEBELIJKE MILIEUBELASTING VOOR DE JAREN 2020-20259 januari 2020

BELASTING VOOR DE OPHALING VAN DIVERSE SOORTEN AFVAL

DATUMDOCUMENTPUBLICATIEDATUM
25 oktober 2021

HEFFING CONTANTBELASTING REST- en GFT AFVAL 2020-2025

Vangt aan op 1 januari 2022

29 oktober 2021
30 December 2019HEFFING VAN EEN CONTANTBELASTING VOOR DE HUIS AAN HUIS OPHALING VAN GROFVUIL EN GROENAFVAL VOOR DE JAREN 2020-20259 januari 2020
25 November 2019

HEFFING CONTANTBELASTING REST- en GFT AFVAL 2020-2025

Eindigt op 31 december 2021

 

BELASTING OP RECLAMEBORDEN

DATUMDOCUMENTPUBLICATIEDATUM
30 December 2019HEFFING VAN EEN GEMEENTEBELASTING OP DE RECLAMEBORDEN VOOR DE JAREN 2020-20259 januari 2020

BELASTING OP INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN

DATUMDOCUMENTPUBLICATIEDATUM
30 December 2019HEFFING VAN EEN CONTANTBELASTING VOOR INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR DE JAREN 2020-20259 januari 2020