Bijzonder Comité voor de sociale dienst

Het Bijzonder Comitévoor de sociale dienst bestaat uit de volgende personen :

1. Melanie Verdru (voorzitter - MLM)

2. Daniel Liefooghe (lid – MLM)

3. Carine Delporte (lid – MLM)

4. Evelyne Jengember (lid – MLM)

5. Patricia Colson (lid – MLM)

6. Simon Verschoore (lid – RESPECT !)

7. Steven Deklerck (lid – MLM)